Покажи брой 
Заглавие Посещения
Какво е Breast Unit? 11420
Baytchev G., Vasilev Vl., Inkov I., Kyuchukov N. Male Breast Diseases 2014 9162
Г. Байчев, Ж. Михайлова, И. Гиндева, И. Инков, Д. Йорданов, В. Йорданов, Н. Кючуков, А. Гончаров, Св. Цветанов, А. Иванчева, Д. Петкова-Нелова, Е. Адърска. Заболявания на млечната жлеза. I-во издание, Спектър София 2013 г. ISBN 978-954-92133-6-2 5594
Kyuchukov N., Tsvetanov S., Inkov I., Goncharov A. Clinicomorphological characteristics and differential diagnosis of patients with Paget’s disease of the breast. XII ICMS Sofia 2013, Bulgaria 8383
Goncharov A., Cvetanov S., Dimitrova A., Ivancheva A., Kyuchukov N., Spassov L., Chilingirov N., Inkov I., Varshilov N. Body Mass Index and Risk of Breast Cancer in Postmenopausal Women. XII ICMS Sofia 2013, Bulgaria 7307
Vlahova A., Kyuchukov N., Yordanov V.,Tzvetanov S., Plamenova A., Stoyanova V., Baitchev G. Atypical hyperplasia of the breast-3 year experience. XI IMSC Pleven 2013, Bulgaria 8320
Jordanova E., Kyuchukov N., Goncharov A., Ivancheva A., Kamenov Z., Spasov L., G. Baitchev. Non-invasive Carcinomas of the Breast. XI IMSC Pleven 2013, Bulgaria 8192
Г. Байчев, В. Василев, И. Инков, Н. Кючуков. Заболявания на гърдата при мъжа, I-во издание Юни 2014. ISBN 978-954-92133-9-3 9166
Baitchev G., Tomov Sl., Jordanov D., Inkov I.Mammary Ductoscopy Combined with Ductal Lavage in the Patients with Pathologic Nipple Discharge.Breast Cancer: oncologic and reconstructive surgery. Interactive Course with Live Surgery.Milano, Italy 5619
Kyuchukov N., Nedyalkov K., Iliev S., Inkov I., Dimitrova A., Tsvetanov S., Gocheva L., Miteva M., Dobrichkov L. Gynecomastia. X IMSC, Pleven 2012, Bulgaria 8675
Н. Кючуков, Г. Байчев, А. Факирова, Д. Йорданов, А. Маринов. Патологична секреция от млечната жлеза – нашият опит при 138 пациентки. Списание "Военна Медицина" ISSN – 1312-2746 5618
Н. Кючуков, Г. Байчев, А. Факирова, Д. Йорданов, А. Маринов. Клиникоморфологични характеристики и лечение на пациенти с гинекомастия. Списание "Военна Медицина" ISSN – 1312-2746 2005
Димитрова А., Цветанов С., Пороманска Л., Чилингиров Н., Факирова А., Павлова Р., Илиев С., Байчев Г. Диабетна мастопатия – клинико-морфологични проучвания за три годишен период.22-ра Годишна Асамблея на Интернационална Медицинска Асоциация "България" 1359
Димитрова А., Цветанов С., Бранчевски Е., Инков И., Байчев Г.Клинично непалпируеми находки на млечната жлеза - поведение и резултати при 29 пациентки. 21-ва Годишна Асамблея на Интернационална Медицинска Асоциация "България" (ИМАБ), 12-15 Май 2011, Варна 1397
Tsvetanov S., Dimitrova A., Branchevski E., Inkov I. Epithelial Proliferative Diseases and Risk of Breast Cancer – Incidence and Characteristics. X International Congress of Medical Sciences, 12-15 May 2011, Sofia, Bulgaria 1980
М.Тарейн.Психологична помощ в лечението на рака. Национална Конференция Апоз и приятели - Пациентски онкологичен форум 2014: Предизвикателството Рак. София, 28-29 Март 2014 г. 1683
Г. Байчев. Новости в оперативните техники при РМЖ. Национална Конференция Апоз и приятели - Пациентски онкологичен форум 2014: Предизвикателството Рак. София, 28-29 Март 2014 г. 1808
Г. Байчев, А. Гончаров, В. Йорданов, Г. Кесов, И. Инков, А. Димитрова, Л. Спасов.Риск от карцином на гърдата при постменопаузауни жени - роля на индекса на телесната маса. XIII-ти Национален Конгрес по Акушерство и Гинекология, Пловдив, 13-16 Март 2014 г. 4634
А. Димитрова, Г. Байчев, В. Даскалов, В. Йорданов, Г. Кесов, Т. Бадаров, С. Цветанов. Поведение при непалпируеми мамографски абнормалитети на млечната жлеза. XIII-ти Национален Конгрес по Акушерство и Гинекология, Пловдив, 13-16 Март 2014 г. 3202

BCN

Facebook

mapБул.Георги Софийски, 1606, София, България

mapТел: 0883427500