Bulgaria-Flag-iconUnited-Kingdom-flag-icon

Г. Байчев, В. Василев, И. Инков, Н. Кючуков. Заболявания на гърдата при мъжа, I-во издание Юни 2014. ISBN 978-954-92133-9-3

zabmuje

 

Докато за заболяванията на женската гърда е отделено подобаващо голямо внимание, то гърдата при мъжа често е игнорирана поради нейната рудиментарност и нефункционираща природа.

Независимо от това, мъжката гърда е източник на голямо разнообразие на доброкачествени и злокачествени заболявания , като особено внимание в клиничната практика трябва да се обръща на палпиращите се формации (абнормалитети), за да се гарантира тяхната точна характеристика и диагноза.

През последните години има тенденция към увеличаване  на насочването на мъже към клиники, занимаващи се с проблеми на млечната жлеза. Информираността на здравните специалисти, както и на самите мъже по отношение на проблемите с мъжката гърда е от ключово значение за подобряване на поведението и прогнозата.

Настоящата монография включва пет глави, в които са разгледани епидемиологията, генетиката, патоморфологията, диагностиката и лечението на заболяванията на млечната жлеза при мъжа. Подробно внимание е обърнато на най-често срещаното състояние – гинекомастията, както и на карцинома на гърдата.

Надяваме се , че те този труд ще отговори на нуждите на широк кръг от специалисти : хирурзи, онколози, патолози, общопрактикуващи лекари , както и на специализанти и студенти.

Юни, 2014,София                                                                                         

                                                                         Авторите   

Facebook

mapБул.Георги Софийски, 1606, София, България

mapТел: 0883427500