Болка в гърдата и рак на млечната жлеза

bolka-v-zarnoto-na-gardataРакът на млечната жлеза рядко може да бъде причина за масталгия. Болката в гърдата, асоциираща се с РМЖ е нециклична, едностранна и добре локализирана.

Независимо, че само 7 % от пациентките с операбилен РМЖ са имали анамнесично предходяща масталгия, наличие на тази симптоматика изисква активно проследяване, защото е установено, че първият симптом на лобуларния карцином още в предклиничната му фаза, когато не се визуализира мамографски, може да бъде именно появата на болки в млечната жлеза.

Литература:

1. Goyal, A., Manse,RE.Mastalgia.In: Jatoi, I., and Kaufmann, M,, editors.Management of Breast Diseases.1st edition.. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010

2. De Vane, G.W. Breast disfunction: galactorrhea and mastalgia. In: Breast disease. R.E. Blackwell, J. C. Grotting (eds.), Blackwell Science, Cambrige, 1996, 19-76

3. Preece, P., M. Baum, R. Mansel et al. Importance of mastalgia in operable breast cancer. Brit. Med. J., 284, 1982, 1229-1302

BCN

Facebook

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500