Каква е разликата между абсолютен, пожизнен и относителен риск?

 

About-breast-cancer-library-health-documents-breast-cancer-risk-facts-382x280

 

 Абсолютен риск   Пожизнен риск   Относителен риск 
 Абсолютният риск представлява вероятността един човек да бъде диагностициран с рак за определен период от време. Например, абсолютният риск от рак на гърдата се увеличава с възрастта: 12 от 10 000 жени на възраст 40-44 спрямо 23 от 10 000 жени на възраст 50-54 години ще бъдат диагностицирани с рак на гърдата през следващата година.  

Пожизненият риск е абсолютният риск на един индивид да бъде диагностициран с рак по всяко време между раждането и смъртта. Той отразява средната вероятност една жена да бъде диагностицирана с рак на гърдата в САЩ. Напр. жена, живееща в САЩ, има 13% шанс да бъде диагностицирана с инавазивен рак на гърдата през живота си т.е. 1 от всеки 8 жени ще бъдат
диагностициран с рак на гърдата през живота си.

Относителният риск сравнява абсолютният риск от заболяване сред хората с особен рисков фактор към риска сред хората без този рисков фактор. Ако относителният риск е над 1,0, тогава рискът е по висок сред тези с рисков фактор, отколкото сред тези без фактора. Относителният риск под 1,0 отразява обратната връзка между експозицията и болестта, или протективен. Например, в едно проучване са установени жени на възраст 50-59 години които приемат хормоно-заместителна терапия с комбиниран естроген и прогестинови менопаузални хормони. Те са имали относителен риск от развитие на рак на гърдата 1,21, което означава, че те имат 21% повишен риск в сравнение с жени, които не приемат хормони. Въпреки че относителните рискове са полезни за сравнения, те не предоставят информация за абсолютния риск за изследваната група.

Фактори, които повишават относителния риск от развитие на инвазивен карцином на млечната жлеза при жени

American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures 2019-2020.

Тест за определяне на риска от развитие на рак на млечната жлеза и рак на яйчниците в следващите 5, 10 г., и пожизнен риск до 85 годишна възраст. Генетичен скрининг. Оценка на вероятност от носителство на мутация в BRCA1/2 гени.

BCN

Facebook

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500