А. Димитрова, Г. Байчев, В. Даскалов, В. Йорданов, Г. Кесов, Т. Бадаров, С. Цветанов. Поведение при непалпируеми мамографски абнормалитети на млечната жлеза. XIII-ти Национален Конгрес по Акушерство и Гинекология, Пловдив, 13-16 Март 2014 г.

Рак на млечната жлеза, микрокалцификати на гърдата, калцификати в гърдата, мамография, цитологично изследване на гърда, биопсия на гърдата

Поведение при непалпируеми мамографски абнормалитети на млечната жлеза

А. Димитрова, Г. Байчев, В. Даскалов, В. Йорданов, Г. Кесов, Т. Бадаров, С. Цветанов

Клиника по гръдна хирургия- ВМА София

Абстракт

 

Значението на мамографското изследване е свързано с ранното откриване и точното диагностициране на рака на млечната жлеза. На 3% от жените, на които се провежда мамографски скрининг се извършва биопсично изследване, като в около 1/4 от тях се касае за клинично непалпируеми мамографски абнормалитети.

Целта на настоящото проучване е да се анализира поведението и резултатите при клинично непалпируеми мамографски открити находки на млечната жлеза.

Обект на проспективно проучване са 41 пациентки, диагностицирани и лекувани в клиника по гръдна хирургия ВМА-София за периода 2011-2013 година. Мамографските абнормалитети включват 36 случая с микрокалцификати, 12 с локално повишена тъканна плътност и 7 с двата симптома. При всички от тях предоперативно е направена тънкоиглена аспирациона биопсия, а в 21 от случаите и последваща щанцова биопсия под ехографски контрол. Извършена е диагностична ексцизия с хистологична верификация на находките.

Окончателната следоперативна морфологична диагностика установява 26 случая с карцином (5 инвазивни и 21 ин ситу) и 15 доброкачествени заболявания на гърдата. Чувствителността на предоперативната диагностика е 61%, а специфичността е 73%.

Въпреки , че тези случаи са редки поради липса на действаща национална скринингова програма, те остават дилема пред клиницистта. На този етап стандартното поведение включва диагностична ексцизия с последващо хистологично изследване.

BCN

Facebook

mapБул.Георги Софийски, 1606, София, България

mapТел: 0883427500