Димитрова А., Цветанов С., Бранчевски Е., Инков И., Байчев Г.Клинично непалпируеми находки на млечната жлеза - поведение и резултати при 29 пациентки. 21-ва Годишна Асамблея на Интернационална Медицинска Асоциация "България" (ИМАБ), 12-15 Май 2011, Варна

Димитрова А., Цветанов С., Бранчевски Е., Инков И., Байчев Г. Клинично непалпируеми находки на млечната жлеза - поведение и резултати при 29 пациентки.

21-ва Годишна Асамблея на Интернационална Медицинска Асоциация "България" (ИМАБ), 12-15 Май 2011, Варна, България

 

Абстракт

 

Значението на мамографското изследване е свързано с ранното откриване и точното диагностициране на рака на млечната жлеза , особено на клинично окултни карциноми. Установено е, че мамографски може да се открие начален рак 1.5-2 години преди той да стане палпируем тумор.

Целта на настоящото проучване е да се анализира поведението и резултатите при клинично непалпируеми, но мамографски открити находки на млечната жлеза.

Обектите на проучване са 29 пациентки , диагностицирани и лекувани за 1.5 годишен период в клиника по гръдна хирургия –ВМА София. Мамографските абнормалитети включват 23 случая с микрокалцификати, 12 - с локално повишена тъканна плътност и 6 случая с двата симптома. При вскички тях предоперативно е извършена тънкоиглена аспирационна биопсия , а в 10 от случаите и последваща щанцова биопсия. На всичките 29 пациентки е извършена диагностична ексцизия с хистологична верификация на находките.

Разпределянето на пациентките според предоперативната диагноза показва следните резултати: 4 карцинома, 11 суспектни за неоплазма и 14 доброкачествени.

Окончателната следоперативна хистологична диагностика установява 20 случая с карцином (от които 5 инвазивни и 15 in situ) и 9 доброкачествени заболявания на гърдата.

Непалпируемите находки остават дилема пред клиницистта. В такива случаи стандартното поведение включва диагностичната ексцизия с последващо хистологично изследване.

BCN

Facebook

mapБул.Георги Софийски, 1606, София, България

mapТел: 0883427500