Димитрова А., Цветанов С., Пороманска Л., Чилингиров Н., Факирова А., Павлова Р., Илиев С., Байчев Г. Диабетна мастопатия – клинико-морфологични проучвания за три годишен период.22-ра Годишна Асамблея на Интернационална Медицинска Асоциация "България"

Димитрова А., Цветанов С., Пороманска Л., Чилингиров Н., Факирова А., Павлова Р., Илиев С., Байчев Г. Диабетна мастопатия – клинико-морфологични проучвания за три годишен период.

22-ра Годишна Асамблея на Интернационална Медицинска Асоциация "България" (ИМАБ), 03-06 Май 2012, Варна, България

Абстракт

 

Наличието на фиброзна,туморовидна,стромална пролиферация при пациентки със захарен диабет е описано за първи път 1984 година и в последствие е прието за отделна форма на мастопатията.

Целта на настоящето проучване е да се анализират клитичната и хистопатологичната находка при пациентки с диабетна мастопатия.

За 3 годишен период в клиниката по гръдна хирургия към ВМА-софия, са изследвани 17 пациентки с проява на заболяването. Контролната група включва 20 пациентки с фиброкистична мастопатия в същата възрастова група (30г-65г).

Хистологичните препарати са изследвани за наличие на екстензивна келоидоподобна фиброза,васкулит,мононуклеарен лобулит,дуктит, и поне един от тези признаци е открит при всички пациентки със захарен диабет.

Литературните данни и получените резултати потвърждават, че тези констелации на хистологични признаци е относително специфичен за диабетна мастопатия, което дава основание да приемем тази патология като отделна форма на фиброкистична болест на гърдата.

BCN

Facebook

mapБул.Георги Софийски, 1606, София, България

mapТел: 0883427500