Фиброкистична мастопатия - рискови фактори и патология

Фиброкистична мастопатия, стягане в гърдите, увеличени лимфни възли, кисти на гърдата, болка преди менструация, подути лимфни възли

Фиброкистичната мастопатия е състояние на гърдата, при което пациентите постъпват с оплаквания от тъпа болка в млечните жлези, стягане в гърдите, болка преди менструация, а при преглед с ехограф често се установяват кисти на гърдата. При възпаление на млечната жлеза може да се наблюдават подути лимфни възли.

Фиброкистичната мастопатия представлява съвкупност от хормонално-обусловени пролиферативни (апокринна метаплазия, епителна хиперплазия и аденоза) и регресивни (фиброзиране, хиалинизиране) процеси, водещи до структурно преустройство на гърдата.

Клинично състоянието се свързва с недобре ограничени уплътнения на млечната жлеза, обикновено болезнени предменструално и прогресиращи преди менопаузата. Липсва ретракция на кожата, а секреция от зърното се наблюдава рядко.  

Най-честата поява на мастопатията е в перименопаузалния период, поради което в патогенезата й може да се наблюдават няколко хормонални аномалии като повишени нива на пролактин и естроген, понижени прогестеронови нива и излишък на тироидни хормони. Въпреки това промените в хормоналните нива не са били постоянни при всички пациенти, за да се определи етиологичен фактор.

 

Обект на интензивни експериментални и клинични изследвания са и някои фактори, имащи отношение към състоянието, а именно:

 

·     Раса

 

В един голям епидемиологичен обзор, V. Ernster не открива статистически достоверни разлики между заболеваемостта при различните раси. Поради съществуващата зависимост между етническата принадлежност и някои други фактори, имащи отношение към фиброкистозните процеси на млечните жлези, като раждания, затлъстяване и социално-икономически статус, на основата на наличните фактори е трудно да се даде категорична оценка за значението на расата.

 

·     Възраст на настъпване на първа менструация и менопауза

 

Времето на първата менстуация няма отношение към заболеваемостта от доброкачествени епителни процеси на млечните жлези.

 

За разлика от това, има повишаване на риска от фиброкистична болест при по-късно настъпване на менопаузата, вероятно поради по-продължителната естрогенна експозиция, на която са подложени гърдите в тези случаи. 

 

·     Раждания

 

Има данни за по-голям риск от развитие на фиброкистично заболяване при нераждали жени. Същевременно, по-големият брой раждания влияят благоприятно и протектират развитието на епителните пролиферативни заболявания.

 

За разлика от карцинома на гърдата, тук липсват данни за ролята на късното първо раждане (над 30-годишна възраст) като рисков фактор.

 

·     Кърмене

 

Въпреки, че няма публикувани статистически данни, доказващи влиянието на кърменето върху доброкачествените заболявания, повечето автори предполагат, че по-големият брой раждания и по-дългото кърмене имат протективен ефект върху млечните жлези. Същевременно има съобщения за повишаване на риска от пролиферативни заболявания при продължителна лактация.

 

·     Образование и социално-икономически статус

 

A.Nomura и кол.установяват релативен риск за фиброкистична болест от 1,8 при жени с обучение, продължаващо повече от 13 години, в сравнение с по-ниско образованата група (под 11 години).

 

Честотата на бенигнените процеси на млечните жлези е по-голяма в САЩ и Западна Европа, но това може да бъде обяснено и със съществуващите там просветни и скринингови програми, поради което жените с по-висок социално-икономически статус търсят по-често лекарска консултация и редовно преглеждат гърдите си.

 

·     Фамилна обремененост за РМЖ

 

:
 • Рискови фактори
 • Неинвазивен рак на гърдата
 • Прогноза
  Индикации за изследване на гени за предразположеност (мутация в BRCA1/ BRCA2)и медико-генетична консултация, приети от National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 1. Здрави жени от ...
Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честата форма на злокачествено заболяване и е водеща причина за смъртност сред жените, както в световен мащаб, така и в България. Оценката на риск за РМЖ се ...
Моделите за определяне на риска от рак на млечната жлеза (РМЖ) и рак на яйчниците (овариален карцином - ОК) са разработени, за да бъдат в полза на здравните специалисти при скрининг и ...
     Абсолютен риск   Пожизнен риск   Относителен риск   Абсолютният риск представлява вероятността един човек да бъде диагностициран с ...
    Относителен риск  Рисков фактор   >4.0 • Възраст (над 65 г. в сравнение с < 65) • Атипична дуктална или лобуларна хиперплазия, потвърдена с ...
Причини за рак на гърдата, злокачествен тумор на гърдата, за колко време се развива рак на гърдата, рак на гърдата симптоми възраст
 • 1

Има проучвания (A. Nomura и кол.,S. Duffy и кол.), в които не се намира зависимост между  за фамилността и заболеваемостта от фиброкистозна мастопатия, докато други (H. Pastidesetal), установяват релативен риск от 2,8 при наличие на майка или сестра с карцином на млечната жлеза.

 

 

·     Затлъстяване

 

Независимо от изследванията, доказващи протективния ефект на по-високия body mass index (kg/m2) върху доброкачествена патология на гърдите, наднорменото тегло не може да бъде препоръчано, поради потенциалните си други странични ефекти върху здравето на жените.

 

·     Начин на хранене

 

Установено е, че намаляването на мазнините в диетата, съчетано с увеличен прием на каротеноиди и витамини (А, Е и С), редуцира статистически достоверно честотата на пролиферативните заболявания и серумните нива на естрадиола, като същевременно се намалява и рискът от развитие на РМЖ.

 

Ефектът от употребата на алкохол е проучван от редица автори. Констатирано е, че няма корелация (релативен риск =1,0) между повишената му консумация и доброкачествени заболявания на гърдата, но същевременно е доказано, че честият прием на алкохол увеличава серумните естрогенни нива.

 

През последните години активно се проучва консумацията на кафе, чай, шоколад и напитки със съдържание на кофеин, тъй като те произвеждат метилксантини, които имат влияние върху развитието на кистична болест. Minton и кол. предложили, че метилксантините потискат действието на цАМФ фосфодиестераза и цГМФ фосфодиестераза и по този начин се увеличават тъканните нива на АМФ и ГМФ, което при жените може да доведе до поява на фиброкистични уплътнения. При последвалото проучване авторите съобщили намаляване на симптомите при 65 % от 20 жени, които се отказали от приема на метилксантини в продължение на 1 до 6 месеци.

 

Друго проучване, което включва 634 жени с фиброкистична болест и 1066 контроли, доказва положителната връзка на кистичната болест с приема на кофеин. Жените, които са консумирали 31-250 мг кофеин на ден имат 1,5 пъти повишен риск за развитие на фиброкистични уплънения, докато рискът при тези, които са приемали повече от 500 мг дневно е бил 2,3 пъти по-висок. Това проучване също отчита повишена консумация на кофеин при жени с лобуларна хиперплазия, склерозираща аденоза и папиломатозни лезии (12).

 

·     Орални контрацептиви

 

Тяхната продължителна употреба при пременопаузални жени увеличава релативният риск от развитие на рак на гърдата от 1,43 за прием от 49 до 96 месеца до 1,74 за прием над 97 месеца.

 

·     Хормонозаместваща терапия

 

Според проучвания при постменопаузални пациентки, продължителната хормоносубституираща терапия - над 5 и над 10 години увеличава релативния риск от фиброкистозни заболявания, съответно на 3,7 и 4,3. Настъпващите пролиферативни процеси са по-отчетливо изразени при комбинирана (естроген и прогестерон), в сравнение със само естрогенозаместващо лечение .

 

Тези наблюдения, обаче донякъде се свързват с повишеното медицинско внимание по време на това лечение. Същевременно, след дълготраен хормонален прием се отчита мамографски повишена плътност на жлезния паренхим, което е предпоставка за намаляване на точността на рентгеновото изследване.

 

Можете да направите консултация с мамолог на тел: 0883427500 (д-р Инков) и да запишете час.

 

 

 

Литература:

1. Г. Байчев, И. Инков, И. Иванов, А. Димитрова. Заболявания на млечната жлеза 2014

2. Chinyama CN. Benign Breast Diseases. Springer 2014 

 

Карцином на млечната жлеза (РМЖ)

:
 • Рискови фактори
 • Неинвазивен рак на гърдата
 • Прогноза
  Индикации за изследване на гени за предразположеност (мутация в BRCA1/ BRCA2)и медико-генетична консултация, приети от National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 1. Здрави жени от ...
Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честата форма на злокачествено заболяване и е водеща причина за смъртност сред жените, както в световен мащаб, така и в България. Оценката на риск за РМЖ се ...
Моделите за определяне на риска от рак на млечната жлеза (РМЖ) и рак на яйчниците (овариален карцином - ОК) са разработени, за да бъдат в полза на здравните специалисти при скрининг и ...
     Абсолютен риск   Пожизнен риск   Относителен риск   Абсолютният риск представлява вероятността един човек да бъде диагностициран с ...
    Относителен риск  Рисков фактор   >4.0 • Възраст (над 65 г. в сравнение с < 65) • Атипична дуктална или лобуларна хиперплазия, потвърдена с ...
Причини за рак на гърдата, злокачествен тумор на гърдата, за колко време се развива рак на гърдата, рак на гърдата симптоми възраст
 • 1

Основни клинични симптоми

:
 • Болки в гърдата
 • Секреция от зърното
 • Кожни промени в областта на зърното и ареолата
Ракът на млечната жлеза рядко може да бъде причина за масталгия. Болката в гърдата, асоциираща се с РМЖ е нециклична, едностранна и добре локализирана.
Мускулоскелетната болка почти винаги е едностранна (92 %) и се описва с напрежение върху специфичната област на гръдната стена. Болката ограничена до частична област често се описва като ...
Болките в гърдата са вторият по честота симптом, поради който жените търсят лекарска консултация.
Болката извън менструален цикъл се среща както при пременопаузални, така и при постменопаузални пациентки.
Болката по време на цикъл най-често се проявява по време на късната лутеална фаза на менструалния цикъл и се облекчава в самото му начало.
 • 1
 • 2
 • 3

Фиброкистозна мастопатия

:
 • Фиброкистозна мастопатия
Фиброза на гърдата се проявява с напрежение в гърдите, мускулни болки в гърдите. Може да се появи болка по средата на гърдите или в гръдната кост.
Фиброкистозната мастопатия се характеризира с напрежение в гърдите, стягане в гърдите, често се установяват кисти на гърдата или мастно топче на гърдата.
Кистите на млечната жлеза обикновено са безсимптомни, но понякога се проявяват със стягане в гърдите, а при възпаление може да има и подути лимфни възли. При преглед се установява бучка в гърдата и ...
Фиброкистичната мастопатия е състояние на гърдата, при което пациентите постъпват с оплаквания от тъпа болка в млечните жлези, стягане в гърдите, болка преди менструация, а при преглед с ехограф ...
 • 1
 • 2

Заболявания на гърдата при мъжа

:
Гинекомастия обикновено се появява през пубертета при момчетата, с болки в зърната и гърдата, мастно топче на гърдата.
Рак на гърдата при мъжете симптоми, лимфни възли на гърдата, рак на гърдата стадии, причини за рак на гърдата.
Кандидати за хирургично лечение са пациенти с персистираща гинекомастия, неповлияваща се от медикаментозна терапия, особено в случаите с козметични и/или психологични проблеми, както и при съмнения ...
Следоперативно се поставя суха или мазева превръзка ,като по преценка се използва антибиотичен унгвент (напр. Bactroban ).
Следоперативно кървене Следоперативното кървене се появява, след като хирургичната интервенция е завършила и то може да бъде резултат от отпускането на артериолите, след като е преминал ...
Псевдогинекомастията или липомастията се срещат често при мъже с наднормено тегло и трябва да се разграничават от истинската гинекомастия, която се характеризира с твърда дискретна субареоларна тъкан ...
Това е най-честата причина, поради която мъжете постъпват в клиниката по диагностика и лечение на заболявания на гърдата.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Заболявания на гърдата при мъжа

Доброкачествени заболявания

:
Псевдоангиоматозната хиперплазия (PASH) е процес, който се характеризира с хормоно-зависими стромални промени на гърдата, причинени от пролиферация на миофибробласти, изглеждащи като съдови лезии ...
СЗО определя фиброаденома като „дискретен доброкачествен тумор, който се състои от съединителна тъкан и епителна пролиферация”.
 • 1
 • Доброкачествени тумори
 • Генетични заболявания
 • Аномалии в развитието и растежа на млечната жлеза
 • Възпалителни заболявания

Facebook

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500