Bulgaria-Flag-iconUnited-Kingdom-flag-icon

 
Title
Description.
Previous
Next
  5262  

Карциномът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честият злокачествен тумор при жените у нас и в повечето развити страни (25 % от всички злокачествени новообразования) и е на второ място сред причините за ...

 5262 

Карциномът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честият злокачествен тумор при жените у нас и в повечето развити страни (25 % от всички злокачествени ...

  6736  

Най-ранният регистриран случай на мъж с рак на гърдата (РГМ) е описан от Едвин Смит от египетски папирус (3000 – 2500 г.пр.н.е.).

Касае се за рядко заболяване, независимо, че има тенденция за ...

 6736 

Най-ранният регистриран случай на мъж с рак на гърдата (РГМ) е описан от Едвин Смит от египетски папирус (3000 – 2500 г.пр.н.е.).

Касае се за ...

  3884  

Амазия

Амазия се характеризира с липса на млечна жлеза и наличие на мамило-ареоларен комплекс.

Обикновено е резултат от травматична увреда по време на детството, от радиация или вследствие от ...

 3884 

Амазия

Амазия се характеризира с липса на млечна жлеза и наличие на мамило-ареоларен комплекс.

Обикновено е резултат от травматична увреда по ...

  11534  

Кандидати за хирургично лечение са пациенти с персистираща гинекомастия, неповлияваща се от медикаментозна терапия, особено в случаите с козметични и/или психологични проблеми, както и при съмнения ...

 11534 

Кандидати за хирургично лечение са пациенти с персистираща гинекомастия, неповлияваща се от медикаментозна терапия, особено в случаите с козметични ...

  8279  

Следоперативно се поставя суха или мазева превръзка ,като по преценка се използва антибиотичен унгвент (напр. Bactroban ).

Върху тази превръзка може да се сложи еластичен бинт. При наличие на ...

 8279 

Следоперативно се поставя суха или мазева превръзка ,като по преценка се използва антибиотичен унгвент (напр. Bactroban ).

Върху тази превръзка ...

  11210  

Следоперативно кървене

Следоперативното кървене се появява, след като хирургичната интервенция е завършила и то може да бъде резултат от отпускането на артериолите, след като е преминал ...

 11210 

Следоперативно кървене

Следоперативното кървене се появява, след като хирургичната интервенция е завършила и то може да бъде резултат от отпускането ...

  12987  

Псевдогинекомастията или липомастията се срещат често при мъже с наднормено тегло и трябва да се разграничават от истинската гинекомастия, която се характеризира с твърда дискретна субареоларна тъкан ...

 12987 

Псевдогинекомастията или липомастията се срещат често при мъже с наднормено тегло и трябва да се разграничават от истинската гинекомастия, която се ...

  47125  

Това е най-честата причина, поради която мъжете постъпват в клиниката по диагностика и лечение на заболявания на гърдата.

 

Гинекомастията представлява уголемяване на млечните жлези при ...

 47125 

Това е най-честата причина, поради която мъжете постъпват в клиниката по диагностика и лечение на заболявания на гърдата.

 

Гинекомастията ...

  4374  

Пълната липса на млечна жлеза и мамила е израз на вродена ектодермална дисплазия и е една от най-редките аномалии.

Сравнително по-често се наблюдават малки рудиментарни гърди. Амастията може да ...

 4374 

Пълната липса на млечна жлеза и мамила е израз на вродена ектодермална дисплазия и е една от най-редките аномалии.

Сравнително по-често се ...

  10914  

Болките в гърдата са вторият по честота симптом, поради който жените търсят лекарска консултация.

Освен в резултат на някои процеси в жлезата (мастит, травма с последващ хематом и мастна ...

 10914 

Болките в гърдата са вторият по честота симптом, поради който жените търсят лекарска консултация.

Освен в резултат на някои процеси в жлезата ...

  4062  

Псевдоангиоматозната хиперплазия (PASH) е процес, който се характеризира с хормоно-зависими стромални промени на гърдата, причинени от пролиферация на миофибробласти, изглеждащи като съдови лезии ...

 4062 

Псевдоангиоматозната хиперплазия (PASH) е процес, който се характеризира с хормоно-зависими стромални промени на гърдата, причинени от пролиферация ...

  111233  

СЗО определя фиброаденома като „дискретен доброкачествен тумор, който се състои от съединителна тъкан и епителна пролиферация”.

В своята класическа форма, фиброаденомът е едно от най-често ...

 111233 

СЗО определя фиброаденома като „дискретен доброкачествен тумор, който се състои от съединителна тъкан и епителна пролиферация”.

В своята ...

  5135  

Тя се открива в по-големи млечни жлези, при анамнеза за предхождаща травма или патологични процеси, провокиращи възпалителна или некротична дегенерация.

Може да се наблюдава след ...

 5135 

Тя се открива в по-големи млечни жлези, при анамнеза за предхождаща травма или патологични процеси, провокиращи възпалителна или некротична ...

  4250  

Галактоцелето се определя най-често като специфичен клиничен синдром, който се проявява с болезнено увеличение на гърдата с продължителност от няколко седмици до месеци след спиране на лактацията.

...
 4250 

Галактоцелето се определя най-често като специфичен клиничен синдром, който се проявява с болезнено увеличение на гърдата с продължителност от ...

  3782  

Най-често възниква като резултат от задръжка на секрет в дилатирани млечни синуси, епитела на които е претърпял плоскоклетъчна метаплазия.

В литературата се среща под наименованията мамарна ...

 3782 

Най-често възниква като резултат от задръжка на секрет в дилатирани млечни синуси, епитела на които е претърпял плоскоклетъчна метаплазия.

В ...

  4893  

Туберозната млечна жлеза е термин, който за първи път е описан от Rees и Aston през 1976 г.

Това е рядка едностранна или двустранна малформация на гърдата, проявяваща се по време на пубертета. ...

 4893 

Туберозната млечна жлеза е термин, който за първи път е описан от Rees и Aston през 1976 г.

Това е рядка едностранна или двустранна малформация ...

  10715  

Синдромът на Поланд или още наричан в литературата като ребрено – мускулен дефект представлява сложен генетично-обусловен комплекс от вродени аномалии.

Той се състои от липса на m. pectoralis ...

 10715 

Синдромът на Поланд или още наричан в литературата като ребрено – мускулен дефект представлява сложен генетично-обусловен комплекс от вродени ...

  7312  

Тези дефекти се характерзират с увеличен брой мамили (“poly”-много, “theles” - зърно) или увеличен брой жлези.

Могат да се предават по наследство.Честотата им е 10 % от засегнатата популация и ...

 7312 

Тези дефекти се характерзират с увеличен брой мамили (“poly”-много, “theles” - зърно) или увеличен брой жлези.

Могат да се предават по ...

  3766  

Представлява потенциално малигнена, добре ограничена, персистираща плоска червеникава плака, с десквамация и/или крусти, дължаща се на интраепидермален карцином.

Това е рядко заболяване, което ...

 3766 

Представлява потенциално малигнена, добре ограничена, персистираща плоска червеникава плака, с десквамация и/или крусти, дължаща се на ...

Усложнения след операция при гинекомастия

5316024-3x2-340x227Следоперативно кървене

Следоперативното кървене се появява, след като хирургичната интервенция е завършила и то може да бъде резултат от отпускането на артериолите, след като е преминал вазоконстриктивният ефект на адреналина.

Щателната хемостаза е много важна, за да може то да бъде предотвратено. За контрол на следоперативното кървене се поставят гофрирани, тръбни или аспирационни дренажи.

Интраоперативно кървене

Кървенето е рутинна част от всяка операция. То не може да бъде считано за усложнение, ако е контролирано и не е резултат от голяма кръвозагуба или хематом. Кървенето от малките съдове се спира чрез електрокоагулация, трипсия или с помощта на хемостатични агенти. Кървенето при по-големите съдове може да се контролира чрез електрокоагулация или клампиране с последваща лигатура. Както посочихме по-горе, интраоперативното кървене може да бъде резултат от смущения в коагулацията. От хемостатичните агенти, които използваме, могат да се прилагат Gelfoam, Surgicel, микрофибриран колаген, тромбин или Trombostat (активира кожния тромбопластин). Също така може да се използва и фибриново лепило (Tissucol).

Хематоми
Хематомът е по-често срещано усложнение при гръдната хирургия и представлява колекция от кръв в областта на оперативната рана. Малките хематоми обикновено се абсорбират без никакви проблеми. По-големите хематоми могат да компрометират витални структури, да се инфектират или да предизвикат загуба на ламба и дехисценция на оперативната рана. При по-малките хематоми реабсорбцията се извършва без хирургично лечение. При наличие на по-големи хематоми, предизвикващи инфекция, те трябва да се евакуират, ако не са поставени дренажи и да се приложи локално и общо антибактериално лечение.

Сероми
Серомата е постоперативна колекция на серум в оперативните кухини и под кожните ламба. За предотвратяването им задължително се използват компресиращи превръзки или компресиращи дрехи. При възможност да се образуват сероми при по-големи оперативни интервенции при гинекомастия е добре да се използват вакуум-дренажи (Redon-дренаж)

Дехисценция на оперативната рана
Дехисценцията представлява отваряне на оперативната рана след премахване на шевовете. Дехисценцията обикновено е резултат от недоброто адаптиране на ръбовете на раната от некроза, когато шевовете са по-силно стегнати, девитализиране на ръбовете на раната вследствие на травма, хематом, инфекция или при трудно зарастване на раната вследствие на метаболитни проблеми. Трябва да се използва атравматична техника при шиене, с добро адаптиране на тъканите и навременно сваляне на конците, да се прилагат съвременни шевни техники, включително да се изпозлва Steristrip, за да се подсигури допълнително оперативната рана.

Некроза
Некрозата на кожните ламба се дължи на исхемия, венозен застой или лошо лечение на оперативната рана. Може също така да се дължи на агресивна липосукция с нараняване на надлежащата дерма или използване на ултразвукова липосукция. Некроза може да наблюдаваме и на ареолата при прекалено повърхностна аденектомия. Лошото хранене, имуносупресивната терапия, предхождаща радиотерапия, диабет и напредналата възраст могат да доведат до трудно заздравяващи рани и некрози. Доказан е прекият ефект на тютюнопушенето върху заздравяването на оперативните рани. Препоръчва се спиране на пушенето две седмици преди операцията.

Инфекции
Инфекциите, вследствие на операциите по повод гинекомастия не са често срещани. Най-често срещаните инфекции се причиняват от Staphylococcus или Streptococcus bacteria. Лечението на инфекциите е стандартно: дренаж, превръзка с антисептици (Йодасепт или Бетадин), материал за микробиологично изследване и според антибиограмата се назначават антибиотици. Използването на антибиотична профилактика при хирургията на гърдите е добре дефинирано. За постоперативна профилактика се препоръчват антибиотици с депо характер, например Sumamed (азитромицин), по 500мг дневно за 3 дни.

Келоиди и хипертрофични цикатрикси
Келоидите и хипертрофичните цикатрикси са възможни усложнения при всички хирургични интервенции. Хипертрофичните цикатрикси обикновено се появяват около 4 седмици след хирургията и евентуално претърпяват спонтанно обратно развитие, докато килоидите започват своето образуване около 3 месеца след хирургичната интервенция и нямат самостоятелно обратно развитие. За тяхното предотвратяване, трябва да се вземат някои следоперативни мерки. Най-често се препоръчва използването на силиконов гел или силиконови плаки, като при неповлияване се препоръчва интрацикатрициално инжектиране на стероиди, например Тriamcinolone .

Запиши час за преглед с ехограф при мамолог от Breast Unit ВМА София:

Промяна в пигментацията на кожата
Хиперпигментацията е често срещан проблем вследствие на оперативни интервенции по повод на гинекомастия. Задължително трябва да се препоръча на пациентите постоперативно да покриват цикатриксите си с протектиращи кремове с най-висока UV-защита. При вече появила се хиперпигментация, с променлив успех може да се използва лазерната терапия. При „узряването" цикатриксът е с нормален червен или виолетов цвят в продължение на 6-12 месеца. При промени в цвета може да се изпозлват избелващи кремове или макиажи, които да прикрият временната промяна в цвета на цикатриксите.

В заключение съвременната пластична хирургия отбелязва сериозен напредък при оперативното лечение на гинекомастията. Прилагането на новите миниинвазивни методи на аденектомия и липоаспирация допринасят за отлични естетични резултати.

Литература:

1.Василев В., Байчев Г., Инков И. Доброкачествени заболявания на гърдата при мъжа. В: Заболявания на гърдата при мъжа, Г. Байчев, В. Василев, И. Инков, Н. Кючуков (ред.). Спектър София 2014 г.

2.Braunstein GD. Chapter 9: Management of Gynecomastia. In: Diseases of the Breast 4th edition, Harris, JR.; Lippman, ME.; Morrow, M. et al. (Eds.). Lippincott Williams & Wilkins 2010

3.Davanco RA, Sabino Neto M, Garcia EB, et al. Quality of life in the surgical treatment of gynecomastia. Aesthetic Ptast Surg. Oct 25 2008;[Medline].

4.Ridha H, Colville RJ, Vesely MJ. How happy are patients with their gynaecomastia reduction surgery?. J Piast Reconstr Aesthet Surg. Aug 28 2008;[Medline].

5.Vetto JT. Chapter 25: Breast Diseases in Males. In: Management of Breast Diseases, 1st edition, Jatoi I. Kaufmann M. (Eds.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010

 

 

 

 

kniga454                     zabolqvaniqnaml                    zab muje

 

 

 

Направете консултация с мамолог

5 + 12 = ?
 

Направете консултация с пластичен хирург

5 + 12 = ?

Facebook

mapБул.Георги Софийски, 1606, София, България

mapТел: 0883427500