Г. Байчев, В. Василев, И. Инков, Н. Кючуков. Заболявания на гърдата при мъжа, I-во издание Юни 2014. ISBN 978-954-92133-9-3

zabmuje

 

Докато за заболяванията на женската гърда е отделено подобаващо голямо внимание, то гърдата при мъжа често е игнорирана поради нейната рудиментарност и нефункционираща природа.

Независимо от това, мъжката гърда е източник на голямо разнообразие на доброкачествени и злокачествени заболявания , като особено внимание в клиничната практика трябва да се обръща на палпиращите се формации (абнормалитети), за да се гарантира тяхната точна характеристика и диагноза.

През последните години има тенденция към увеличаване  на насочването на мъже към клиники, занимаващи се с проблеми на млечната жлеза. Информираността на здравните специалисти, както и на самите мъже по отношение на проблемите с мъжката гърда е от ключово значение за подобряване на поведението и прогнозата.

Настоящата монография включва пет глави, в които са разгледани епидемиологията, генетиката, патоморфологията, диагностиката и лечението на заболяванията на млечната жлеза при мъжа. Подробно внимание е обърнато на най-често срещаното състояние – гинекомастията, както и на карцинома на гърдата.

Надяваме се , че те този труд ще отговори на нуждите на широк кръг от специалисти : хирурзи, онколози, патолози, общопрактикуващи лекари , както и на специализанти и студенти.

Разгледайте онлайн в Google Books

:
Гинекомастия обикновено се появява през пубертета при момчетата, с болки в зърната и гърдата, мастно топче на гърдата.
Рак на гърдата при мъжете симптоми, лимфни възли на гърдата, рак на гърдата стадии, причини за рак на гърдата.
Кандидати за хирургично лечение са пациенти с персистираща гинекомастия, неповлияваща се от медикаментозна терапия, особено в случаите с козметични и/или психологични проблеми, както и при съмнения ...
Следоперативно се поставя суха или мазева превръзка ,като по преценка се използва антибиотичен унгвент (напр. Bactroban ).
Следоперативно кървене Следоперативното кървене се появява, след като хирургичната интервенция е завършила и то може да бъде резултат от отпускането на артериолите, след като е преминал ...
Псевдогинекомастията или липомастията се срещат често при мъже с наднормено тегло и трябва да се разграничават от истинската гинекомастия, която се характеризира с твърда дискретна субареоларна тъкан ...
Това е най-честата причина, поради която мъжете постъпват в клиниката по диагностика и лечение на заболявания на гърдата.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Заболявания на гърдата при мъжа

BCN

Facebook

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500