Н. Кючуков, Г. Байчев, А. Факирова, Д. Йорданов, А. Маринов. Патологична секреция от млечната жлеза – нашият опит при 138 пациентки. Списание "Военна Медицина" ISSN – 1312-2746

Н. Кючуков, Г. Байчев, А. Факирова, Д. Йорданов, С. Маринов. Патологична секреция от млечната жлеза – нашият опит при 138 пациентки.

Списание "Военна Медицина" ISSN – 1312-2746

Абстракт

 

Секреция от мамилата (СМ) е третият по честота симптом, след опипването на туморна формация в млечната жлеза или появата на болка. Състоянието настъпва, когато течност от каналчетата на гърдата изтича спонтанно или при натиск. Освен секрет от нормално лактираща гърда се различават още няколко вида секреция от зърното при нелактиращи жлези: физиологична секреция; галакторея и патологичнаСМ. Целта на настоящото проучване е да анализира хирургичното поведение, проведено на пациенти с патологична СМ в клиниката по Гръдна Хирургия на Военномедицинска Академия, София. Ретроспективно са анализирани данните на 138 пациентки, постъпили за лечение от януари 2009 г. до юни 2012 г. При всички пациентки предоперативно е извършена тройна диагностика, включваща клиничен преглед, образен метод (ехо и/или мамография) и цитологично изследване на СМ. При съмнение за малигнитет е извършван дуктален лаваж и мамарна дуктоскопия. Предоперативната диагноза е сравнявана с резултата от хистологичното изследване след извършване на диагностична ексцизия. Окончателните патологични находки установяват следното: солитарен папилом в 36 (26%) случая, инвазивен карцином на гърдата в 3 (2%) случая, дуктален карцином ин ситув 3 (2%) случая, лобуларен карцином ин ситув 1 (1%) случай, фиброкистична болест в 40 (29%) случая, папиломатоза в 12 (9%) случая, дуктална хиперплазия в 26(19%) случая и дуктална ектазия в 17(12%) случая. Предоперативната диагноза съвпада с хистологичните резултати в 86% от случаите. Независимо от факта, че СМ не е честа причина за рак, клиницистите трябва да са изключително внимателни при това състояние. Това проучване показва, че дукталният лаваж и мамарната дуктоскопия саиновационни техники с потенциал да бъдат част от стандартното лечение, тъй като те са по-малко инвазивни, но точни диагностични методи. Във всички случаи на персистираща патологична СМ, суспекция за неоплазма или доказан карцином на гърдата, хирургичната намеса остава основен метод на лечение.

BCN

Facebook

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500