Каква е разликата между абсолютен, пожизнен и относителен риск?

 

About-breast-cancer-library-health-documents-breast-cancer-risk-facts-382x280

 

 Абсолютен риск   Пожизнен риск   Относителен риск 
 Абсолютният риск представлява вероятността един човек да бъде диагностициран с рак за определен период от време. Например, абсолютният риск от рак на гърдата се увеличава с възрастта: 12 от 10 000 жени на възраст 40-44 спрямо 23 от 10 000 жени на възраст 50-54 години ще бъдат диагностицирани с рак на гърдата през следващата година.  

Пожизненият риск е абсолютният риск на един индивид да бъде диагностициран с рак по всяко време между раждането и смъртта. Той отразява средната вероятност една жена да бъде диагностицирана с рак на гърдата в САЩ. Напр. жена, живееща в САЩ, има 13% шанс да бъде диагностицирана с инавазивен рак на гърдата през живота си т.е. 1 от всеки 8 жени ще бъдат
диагностициран с рак на гърдата през живота си.

Относителният риск сравнява абсолютният риск от заболяване сред хората с особен рисков фактор към риска сред хората без този рисков фактор. Ако относителният риск е над 1,0, тогава рискът е по висок сред тези с рисков фактор, отколкото сред тези без фактора. Относителният риск под 1,0 отразява обратната връзка между експозицията и болестта, или протективен. Например, в едно проучване са установени жени на възраст 50-59 години които приемат хормоно-заместителна терапия с комбиниран естроген и прогестинови менопаузални хормони. Те са имали относителен риск от развитие на рак на гърдата 1,21, което означава, че те имат 21% повишен риск в сравнение с жени, които не приемат хормони. Въпреки че относителните рискове са полезни за сравнения, те не предоставят информация за абсолютния риск за изследваната група.

Фактори, които повишават относителния риск от развитие на инвазивен карцином на млечната жлеза при жени

American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures 2019-2020.

 

Тест за определяне на риска от развитие на рак на млечната жлеза и рак на яйчниците в следващите 5, 10 г., и пожизнен риск до 85 годишна възраст. Генетичен скрининг. Оценка на вероятност от носителство на мутация в BRCA1/2 гени.

:
Ракът на млечната жлеза рядко може да бъде причина за масталгия. Болката в гърдата, асоциираща се с РМЖ е нециклична, едностранна и добре локализирана.
Мускулоскелетната болка почти винаги е едностранна (92 %) и се описва с напрежение върху специфичната област на гръдната стена. Болката ограничена до частична област често се описва като ...
Болките в гърдата са вторият по честота симптом, поради който жените търсят лекарска консултация.
Болката извън менструален цикъл се среща както при пременопаузални, така и при постменопаузални пациентки.
Болката по време на цикъл най-често се проявява по време на късната лутеална фаза на менструалния цикъл и се облекчава в самото му начало.
 • 1
 • 2
 • Болки в гърдата
 • Секреция от зърното
 • Кожни промени в областта на зърното и ареолата
:
  В тази статия ще получите информация относно: Видове фиброаденоми - симптоми, причини, рискови фактори Как се диагностицират фиброаденомите? Как се различава фиброаденом от рак на ...
Псевдоангиоматозната хиперплазия (PASH) е процес, който се характеризира с хормоно-зависими стромални промени на гърдата, причинени от пролиферация на миофибробласти, изглеждащи като съдови лезии ...
СЗО определя фиброаденома като „дискретен доброкачествен тумор, който се състои от съединителна тъкан и епителна пролиферация”.
 • 1
 • Доброкачествени тумори
 • Генетични заболявания
 • Аномалии в развитието и растежа на млечната жлеза
 • Възпалителни заболявания
 • Фиброкистозна мастопатия
:
 • Рискови фактори
 • Заболявания на гърдата при мъжа
 • Рак на гърдата
  В тази статия ще получите информация относно: - На каква възраст и в кой ден от цикъла трябва да посетите мамолог; - Рискови фактори за рак на гърдата; - Кои жени са със среден/висок ...
  Индикации за изследване на гени за предразположеност (мутация в BRCA1/ BRCA2)и медико-генетична консултация, приети от National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 1. Здрави жени от ...
Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честата форма на злокачествено заболяване и е водеща причина за смъртност сред жените, както в световен мащаб, така и в България. Оценката на риск за РМЖ се ...
Моделите за определяне на риска от рак на млечната жлеза (РМЖ) и рак на яйчниците (овариален карцином - ОК) са разработени, за да бъдат в полза на здравните специалисти при скрининг и ...
     Абсолютен риск   Пожизнен риск   Относителен риск   Абсолютният риск представлява вероятността един човек да бъде диагностициран с ...
    Относителен риск  Рисков фактор   >4.0 • Възраст (над 65 г. в сравнение с < 65) • Атипична дуктална или лобуларна хиперплазия, потвърдена с ...
Причини за рак на гърдата, злокачествен тумор на гърдата, за колко време се развива рак на гърдата, рак на гърдата симптоми възраст
 • 1
 • 2

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500