Мамологичен център София, добър мамолог София, биопсия на гърдата, добър мамолог София младост, ранна диагностика за рак на гърдата, ехография на млечна жлеза София

Breast Unit – мултидисциплинарен подход за диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза

Ракът на млечната жлеза е признат като международен приоритет в областта на здравеопазването. Понастоящем, в световен мащаб, той е най-често срещаната причина за карцином при жените, с демографски тенденции, показващи непрекъснато нарастване на заболеваемостта.  Прочети още

Каква е разликата между абсолютен, пожизнен и относителен риск?

 

About-breast-cancer-library-health-documents-breast-cancer-risk-facts-382x280

 

 Абсолютен риск   Пожизнен риск   Относителен риск 
 Абсолютният риск представлява вероятността един човек да бъде диагностициран с рак за определен период от време. Например, абсолютният риск от рак на гърдата се увеличава с възрастта: 12 от 10 000 жени на възраст 40-44 спрямо 23 от 10 000 жени на възраст 50-54 години ще бъдат диагностицирани с рак на гърдата през следващата година.  

Пожизненият риск е абсолютният риск на един индивид да бъде диагностициран с рак по всяко време между раждането и смъртта. Той отразява средната вероятност една жена да бъде диагностицирана с рак на гърдата в САЩ. Напр. жена, живееща в САЩ, има 13% шанс да бъде диагностицирана с инавазивен рак на гърдата през живота си т.е. 1 от всеки 8 жени ще бъдат
диагностициран с рак на гърдата през живота си.

Относителният риск сравнява абсолютният риск от заболяване сред хората с особен рисков фактор към риска сред хората без този рисков фактор. Ако относителният риск е над 1,0, тогава рискът е по висок сред тези с рисков фактор, отколкото сред тези без фактора. Относителният риск под 1,0 отразява обратната връзка между експозицията и болестта, или протективен. Например, в едно проучване са установени жени на възраст 50-59 години които приемат хормоно-заместителна терапия с комбиниран естроген и прогестинови менопаузални хормони. Те са имали относителен риск от развитие на рак на гърдата 1,21, което означава, че те имат 21% повишен риск в сравнение с жени, които не приемат хормони. Въпреки че относителните рискове са полезни за сравнения, те не предоставят информация за абсолютния риск за изследваната група.

Фактори, които повишават относителния риск от развитие на инвазивен карцином на млечната жлеза при жени

American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures 2019-2020.

 

Тест за определяне на риска от развитие на рак на млечната жлеза и рак на яйчниците в следващите 5, 10 г., и пожизнен риск до 85 годишна възраст. Генетичен скрининг. Оценка на вероятност от носителство на мутация в BRCA1/2 гени.

 

kniga454                     zabolqvaniqnaml                    zab muje

 

 

 

Онлайн тест за определяне на риска от развитие на рак на млечната жлеза.

kakuv-e-risk-gurda

BCN

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500