Рак на гърдата: Рискови фактори, скрининг и превенция

risk-bg

 

В тази статия ще получите информация относно:

- На каква възраст и в кой ден от цикъла трябва да посетите мамолог;

- Рискови фактори за рак на гърдата;

- Кои жени са със среден/висок риск за рак на гърдата и с какъв метод трябва да се проследяват?

- Кога се прави мамография?

- Кога се прави ехография на млечни жлези?

- Плътността на гърдата като рисков фактор - фактори, които я увеличават и намаляват;

- Препоръки за превенция и понижаване на риска от рак на гърдата

 

Информацията от статията не одобрява никакви лечения или лекарства като безопасни, ефективни или одобрени за лечение на конкретен пациент. Статията е базирана на съвременни препоръки и проучвания с доказана клинична полза!

 

Ракът на гърдата е най-честото злокачествено заболяване при жените и водеща причина за смърт от рак както в САЩ и Европа, така и в България. [1]

 

 В кой ден от цикъла се ходи на мамолог?

От 5-12 ден на менструалния цикъл е желателно да посетите мамолог (фоликуларна фаза). 

Хормоналните колебания по време на лутеалната фаза на менструалния цикъл засягат паренхима на гърдата като стимулират нарастване на тъканите чрез делене на клетки (пролиферация) и отока. Тази фаза на менструалния цикъл може да окаже влияние върху образа при различни методи като мамография, магнитно-резонансна томография и ултразвук:

1. Мамография - през втората фаза на цикъла се наблюдава увеличаване на паренхимната плътност на гърдата, което води до понижаване на чувствителността на мамографското изследване при откриване на образувания на гърдата. Това може да доведе до фалшиво-негативни резултати т.е. изследването няма да може да открие изменения или образувания в гърдата, които на практика съществуват. 

2. Магнитно-резонансна томография - лутеалната фаза може да увеличи контраста в жлезната тъкан по време на МРТ, което може да затрудни откриването на изменения. Поради това се препоръчва МРТ да се извършва през първата половина на менструалния цикъл, особено в рамките на 7 дни след спиране на менструалното кървене.

3. Ултразвук (ехография) - течният компонент на жлезната тъкан може да повлияе на качеството на изображението тъй като ултразвукът е чувствителен към водно съдържание в меките тъкани. Това означава, че наличието на течност като кисти или други пълни с течност структури в гърдите може да повлияе на това как ултразвуковите вълни преминават през тъканта и създават изображения. Тези пълни с течност структури (образувания) могат да изглеждат различно при ултразвуково сканиране в сравнение със солидна тъкан по време на лутеалната фаза на цикъла. Това може да доведе до фалшиво-положителни резултати т.е. изследването може да покаже изменения в гърдата, които на практика липсват.

Фалшиво-положителни или отрицателни резултати биха довели до погрешна диагноза или до извършване на ненужни допълнителни техники за образна диагностика. [36] 

menstruaciq

На каква възраст жените трябва да започнат да посещават мамолог?

- Всички жени, навършили 20 години, трябва да притежават съответна здравна култура и да бъдат обучени в принципите на самоизследване.

 

self-exam-breast


- При пациенти със симптоми за опипващо се възелче в гърдата или подмишницата, болка, секрет от зърното или промени по кожата се препоръчва незабавно посещение при мамолог-онколог независимо от възрастта.[2] (NCCN 2023)
- Всички жени до 25 годишна възраст трябва да са посетили поне веднъж мамолог и да им е направена оценка на риска от рак на гърдата.[2] (NCCN 2023)
- Оценката на риска се извършва с цел да се идентифицират жени с нисък, среден или висок риск, въз основа на който се определя с какъв метод и през какъв период да се проследяват.[2] (NCCN 2023)
- Тя трябва да се направи след проведен мамологичен преглед (или по време на прегледа) от мамолог с помощта на софтуер за оценка на риска при здрави жени без установена патология.[2] (NCCN 2023)

 

Можете да направите своя профилактичен преглед на гърдите с оценка на риска при д-р Инков.

Кои са факторите, които имат отношение при оценка на риска от рак на гърдата? [3] (NCCN 2023)

Рисковите фактори могат да бъдат групирани в следните категории:

- фамилни/генетични фактори;
- фактори, свързани с демографията;
- репродуктивна история;
- фактори за начина на живот;
- други фактори като брой биопсии на гърдата, особено тези, при които се открива атипия на плосък епител (FEA), атипична хиперплазия (AH) или лобуларен карцином ин ситу (LCIS), плътност на гърдите или облъчване на гръдния кош преди 30-годишна възраст (напр. лечение на болест на Ходжкин).

- коморбидност или придружаващи хронични заболявания, които могат да променят биологията на туморите и да влияят на прогнозата при онкологични заболявания (сърдечно-съдови заболявания, чернодробни и бъбречни заболявания, диабет, метаболитен синдром, съединителнотъканни заболявания, инфекциозни заболявания, дисбиоза, деменция, хроничен стрес, депресия, ревматоиден артрит,  синдром на раздразнено черво, лупус еритематозус и синдром на Сьогрен).[37]

comorb


Първоначалната оценка на риска от рак на гърдата при жени, които нямат лична история на инвазивен дуктален карцином на гърдата, инвазивен лобуларен карцином или дуктален карцином ин ситу (DCIS), трябва да започва с оценка на фамилни и генетични фактори, свързани с повишен риск (рак на гърда/яйчници/матка/първичен перитонеален рак), с цел определяне дали трябва да се предприеме по-задълбочена оценка на генетичния риск и консултиране с онкогенетик.

 

risk-factors


Кой има полза от оценката на риска?
- Всички жени без лична история за злокачествено образувание на гърдата, дуктален карцином ин ситу или установена мутация във високорискови гени
- Пациенти, на които е проведена лъчетерапия между 10 и 30 г. възраст; с биопсия за лобуларен карцином ин ситу или атипична дуктална/лобуларна хиперплазия не са показани за оценка на риска тъй като при тях рискът е висок.
- Оценката на риска може да идентифицира жени, които да бъдат показани за генетично тестуване за високорискови гени или такива с много висок риск, които да започнат скрининг с образни методи на по-ранна възраст, както и да променят начина си на живот.

 

Онлайн тест за определяне на риска от развитие на рак на млечната жлеза.

 

Кои жени са със среден риск? [3]
- Плътност на гърдата - групи C и D или над >50%
- Жени без установена мутация във високо-рискови гени
- 5 годишен риск за рак на гърдата от 1-1.67%, оценен чрез специализиран софтуер
- 10 годишен риск рак на гърдата под 5%.
- Жени, които нямат биопсия за високо-рискова лезия на гърдата
- Резидуален риск <20% оценен при жени с фамилна история

С какъв метод да се проследяват жените с нисък и среден риск без оплаквания?
- При жени между 25-39 г се препоръчва клиничен палпаторен преглед (с опипване) и оценка на риска веднъж годишно.[2] (NCCN 2023)

- Ехография е метод на избор при жени под 40 г. (особено бременни и кърмачки) и в допълнение към мамография/магнитен резонанс след 40 г. възраст.[4] (EUSOBI)

- Термография не се препоръчва

- При жени над 40г. с висока плътност на гърдата тип C и D (>50 % плътност) се препоръчва 3Д мамография.[5] (ECIBC 2023)

- При жени от 40-44 г. в Европа се препоръчва ежегоден мамологичен преглед, а в САЩ - ежегодна мамография + мамологичен преглед. [2,6] (NCCN 2023; AGO 2023)

- При жени от 45-49 г. се препоръчва мамография през 2-3 г. При жени с много висока плътност тип Д (>75%) и нормална мамография (BIRADS 1-2) се препоръва магнитен резонанс на млечни жлези.[6] (AGO 2023)

- При жени от 50-69 г. се препоръчва мамография през 2 г. При жени с много висока плътност на гърдите тип Д (>75%) се препоръчва магнитен резонанс на млечни жлези през 2-3 г.[4,5] (ECIBC 2023, EUSOBI 2022)

- При жени от 70-74 г. се препоръчва мамография на всеки 3 години. [5] (ECIBC 2023)

Какво е плътност на гърдата и защо е рисков фактор?[7]
1.Плътността на гърдата се определя с мамография или ехография. Плътност не означава еластичност на гърдата.
Това е отношение на мастната тъкан спрямо фиброжлезната. Плътната тъкан изглежда бяла на мамография/ехография.

(A) Мастен тип;
(B) Пръсната фиброжлезна плътност;
(C) Нееднородно плътна (паренхимна плътност на гърдата тип с); или

(D) Изключително плътна

 

2.Плътните гърди са нормални гърди. 40% от жените на възраст над 40 години имат плътни гърди.

3.Въпреки че е нормална, плътната жлезна тъкан е рисков фактор за развитието на рак на гърдата. Колкото по-плътна е гърдата, толкова по-голям е рискът.

4.Мамографията си остава стандартният метод за откриване на рака на гърдата и доказано намалява смъртността от рак на гърдата. Въпреки това, при плътни гърди, ракът може да не бъде видим на мамографията и да остане неразпознат, докато нарастне до степен, при която е по-вероятно вече да се е разпространил.


Можем ли да променим плътността на гърдите си?
- От 1.8 - 6 пъти се увеличава риска от рак на гърдата при изключително плътните спрямо неплътните гърди
- Около 60% от плътността е наследствено определена. [14]


Фактори, които увеличават плътността на гърдата:[14,38, 39]
- Понижаването на теглото води до намаляване на обема на гърдата: загуба на подкожна тъкан
- Лактация: бременност или кърмене (Не увеличава риска от рак на гърдата)
- Хормоно-заместителна терапия - комбинирани терапии
- Оток - сърдечна или бъбречна недостатъчност, травма, мастит
- Храни с висок гликемичен и/или инсулинов индекс - по-висока консумация на захари (сукроза) преди менархе и по време на пубертета.
- Консумация на храни с висока енергийна/калорична плътност

- Консумация на червено месо, главно животински протеин и мазнини (наситени мазнини)

- Карцином на гърдата - инвазивен дуктален/лобуларен; дуктален карцином ин ситу; и възпалителен рак на гърдата


Фактори, които намаляват плътността на гърдата:[14]
- Плътността на гърдата намалява с увеличаване на възрастта (по време на менопауза) и постепенно преминава в мастна тъкан
- Увеличаване на индекс на телесна маса (ИТМ) при жени преди менопауза намалява % обем плътност, но увеличава абсолютния обем плътност на гърда. 
- >4 раждания
- Промяна в състава на храната за 24 месеца в менопауза може да намали плътността.
- Терапия с антиестрогени при пациенти преди менопауза с висока плътност на гърдата (Тамоксифен)

- Намалена консумация на алкохол

- Повишен прием на витамин Д и калций


Снимката показва 4-те типа плътност на гърдата на мамография. Означената зона с червено кръгче изобразява туморна формация. Сивите зони показват наличието на мастна тъкан, докато с бяло е изобразена плътността на гърдата, което ясно показва, че при тип Д видимостта е силно намалена.

plutnost-na-gurdata

 

 

В САЩ, в щата Кънектикът през 2009 г. е издаден закон, с който групата плътност на гърдата да бъде вписвана в становището от мамографията. От тогава досега 38 щати са приели тези регулации.[34] Около 25% от злокачествените заболявания на гърдата могат да бъдат пропуснати на мамография при жени с хетерогенно плътни гърди (тип C - >50% плътност), както и около 40% при жени с изключително плътни гърди (тип Д - >75% плътност), дори и след 3Д мамография. Високата плътност на гърдата тип Д е рисков фактор за интервален рак на гърдата (рак, открит след нормална скринингова мамография, при която не са установени аномалии, но преди следващата планирана мамография). Поради тази причина при пациенти след мамография с плътност на гърдата тип Д се препоръчва магнитно-резонансна томография на млечни жлези.[35]

За съжаление в България са твърде малко центровете, където се споменава или вписва група плътност от мамографско изследване. Желателно е пациентите да изискват тази информация от специалистите по образна диагностика след проведеното им мамографско изследване.     

Кои жени са с висок риск?
- Жени с остатъчен риск >20% базиран на фамилна история
- С установена мутация във високорискови гени за рак на гърда, яйчници и панкреас
- 5-годишен риск >1.7%
- С биопсично-доказана високорискова лезия на гърдата - атипична дуктална/лобуларна хиперплазия; лобуларен карцином ин ситу
- Проведена лъчетерапия между 10 и 30 г.

С какъв метод трябва да се проследяват жените с повишен риск за рак на гърдата?
- При риск над 20% се препоръчва: Клиничен преглед през 6 месеца, започващ след 21 годишна възраст и консултация с генетик; Ежегодна 3Д мамография и магнитен резонанс при жени, които са навършили 30 години (25 г. при силна фамилна история) – трябва да се проведе 10 години преди възрастта, при коята е диагностициран техния член от семейството. (NCCN 2023)
- При жени с проведенено лъчелечение на възраст 10-30 г. се препоръчва прегледите да започнат след 8 г от терапията: при жени под 25 г. - Ежегоден клиничен преглед; при жени над 25 г. - Клиничен преглед през 6 месеца, Ежегодна 3Д мамография и Магнитен резонанс на млечни жлези. (NCCN 2023)
- При жени над 35 г. с 5-годишен риск над 1.7%: Клиничен преглед през 6 месеца и ежегодна 3Д мамография. (NCCN 2023)
- При жени с установена атипична дуктална хиперплазия или лобуларна неоплазия (лобуларен кацином ин ситу/атипична лобуларна хиперплазия) и над 20% риск се препоръчва: Клиничен преглед през 6 месеца; Ежегодна 3Д мамография след 30г. възраст; Магнитен резонанс на млечни жлези след 25 г. възраст. (NCCN 2023)

Превенция при рак на гърдата

Рискови фактори свързани с бременността:
- Честота на рака на гърдата при жените в България във възрастовата група 15-29 г. е 0,8%, а между 30-39 г. - 5,6%. [1]
- Ракът на гърдата по време на бременност е рядък - 1:3000.
Превенция:
- Доносена бременност[13]
- Раждаемост - протективен фактор само при хормоно-позитивен рак на гърдата и над 4 раждания[13]
- Първа доносена бременност преди 30 годишна възраст[13]
- Кърменето е протективен фактор, ако общият период от всички периоди на кърмене надвишава 1.5-2 години[15]
- По-ниско тегло на първото дете - 3-3.5 кг спрямо 4-4.5кг[16]

Недоказани рискови фактори
- Асистираната репродукция (инвитро), поликистозните яйчници и аборта не са рискови фактори за рак на гърдата. [17]
- По време на асистирана репродукция, овариалната стимулация временно провокира увеличаване на надфизиологични естрадиолови нива, което може да увеличи риска от рак на гърдата. Многократните стимулации за кратко време не оказват значително влияние за рак на гърдата. Ракът на гърдата е по-чест след менопауза и овариалната стумулация може да причини увеличение в честотата на по-късна възраст.[17]
- Естрогенов парадокс - тъй като по-високите дози естрогени се използват за лечение на рак на гърдата, инвитрото може да бъде протективен фактор чрез увеличаване на надфизиологичните нива. [17]


Отслабването помага ли за намаляване на риска при рак на гърдата?
- Понижаването на теглото и поддържането на нормални граници на индекса на телесната маса - 18.5-24.9 кг/м2, предимно при жени в менопауза е доказан превентивен фактор.
- Повишеното количество телесни мазнини е рисков фактор дори при нормални стойности на ИТМ.[19]
- Превенция/скрининг и лечение на захарен диабет тип 2 понижава честотата и смъртността от рак на гърдата.
- Бариатричната хирургия понижава риска от рак на гърда (49%), рак на яйчници (53%) и рак на ендометриума (67%) при жени с наднормерно тегло.[18]

Храненето влияе ли върху здравето на гърдите?
- Нисковъглехидратен, веган/вегетариански/пескатариански тип хранене, с избягване на протеин и мазнини от животински произход и намалена консумация на алкохол.[40] 

- Балансирано хранене [20]

- Пескатарианска диета, основана главно на зеленчуци и риба, е показана да намалява риска от тройно-негативен рак на гърдата. [41] 

- Средиземноморска диета - понижава риска от рак на гърдата, но не намалява плътността на гърдата (ядките са с висока енергийна плътност) [21, 42]

- Промяна в състава на храната - препоръчва се в менюто да присъстват следните храни:

o Зехтин

o По-малко наситени мазнини - добре е те да идват от растителен произход

Намалена консумация на червено месо[24]

 

Избягване на животински протеин [43]

o Ядки/фъстъци >10 г/дневно[23]

o Богата на фибри храна[22]

o Хранителни добавки с витамин Д и минерали[27]

o Фитоестрогени/соя[25]

o Плодове и зеленчуци като част от здравословно хранене[26]

o Кафе, вегетариански/веган диети оказват незначително влияние върху риска от рак на гърдата.[28]

- Понижената консумация на алкохол намалява плътността на гърдата и риска от хормонопозитивен и инвазивен лобуларен рак на гърдата. Препоръчва се алкохолът да се ограничи до 10 г/дневно твърд алкохол.[24] Бялото вино увеличава плътността на гърдата при жени в менопауза.[45]
- 15-25% намаляване на риска от рак на гърдата при непушачи.[29]
- Млади жени пушачи имат 60% по-висок риск за рак на гърдата, ако са пушили повече от 10 години преди първа бременност.[24, 29] 
- 3-5 часа седмично физическа активност понижава риска от рак на гърдата. Ходене поне 1 час на ден намалява риска с 23%. [24,44] 

Превенция при репродуктивни рискови фактори

Ранна възраст при първа менструация (менархе) - <12 години. [30]
- Рисков фактор за рак на гърда, захарен диабет тип 2, безплодие, сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване.
- Много проучвания показват, че тя може да бъде генетично определена в 57-82%.

- Негетични фактори, които могат да влияят на ранната възраст на първа менструация:

o Възраст на менархе на майката (>14 години - по-нисък риск за ранно менархе на нейната дъщеря, ако тя е с нормално тегло; <11 години - висок риск за ранно менархе и 3 пъти по-висок риск за затлъстяване на дъщерята).

o Повишено (+18 кг) /понижено (-4,5 кг) тегло на майката по време на бременност.

o Гестационен диабет.

o По-високо тегло на новороденото - 4-4,5 кг.

o Затлъстяване в ранна детска възраст.

o Преждевременно раждане <37 г.с. е протективен фактор при менархе за разлика от раждане след >41 г.с.

o Тютюнопушене и алкохол

Късна възраст в менопауза - >55 години:
- Рисков фактор за рак на гърда, яйчници и ендометриум
- Понижава риска от развитие на остеопороза, фрактури и сърдечно-съдови заболявания (ССЗ)
- Фактори при ранна менопауза: тютюнопушене; нераждали жени; вегетарианци; с предходна история за ССЗ; усилено физическо натоварване; значително понижаване на тегло; нискокалорийни диети в детството

- Фактори при късна менопауза: раждали жени; алкохол; японска раса; прием на орални контрацептиви, висок индекс на телесна маса, повишен прием на плодове и зеленчуци са рискови фактори за късна менопауза

Орални контрацептиви и хормоно-заместителна терапия (ХЗТ) при менопауза:
- Приемът на комбинирани хормонални терапии при жени след менопауза (естрогенови и/или естрогени и прогестини) увеличават риска от рак на гърдата.
- Високият ИТМ не е свързан с повишен риск за рак на гърдата при жени, които приемат ХЗТ за менопауза [31]
- Противозачатъчните не увеличават риска от смърт при рак на гърдата; слабо повишават риска от рак на гърдата, но също така намаляват риска от рак на яйчници и ендометриум[32]

Терапевтични и хирургични стратегии за намаляване на риска от рак на гърда и яйчници

1. Хормонална терапия за намаляване на риска от инвазивен рак на гърдата
По-голяма част от високо-рисковите лезии като атипична дуктална хиперплазия (ADH), лобуларен карцином ин ситу (LCIS) и дукталния карцином ин ситу (DCIS) са положителни за хормонални рецептори. Така че повечето хора с диагноза DCIS, ADH и LCIS приемат хормонална терапия за намаляване на риска от развитие на инвазивно заболяване, както и риска от рецидив на неинвазивното заболяване.

Медикаментите за хормонална терапия действат по два начина:
- като намаляват количеството на естрогена в тялото
- като блокират действието на естрогена върху клетките на рака на гърдата

Има няколко вида медикаменти за хормонална терапия. Тамоксифенът, селективен модулатор на естрогенния рецептор (SERM), е един от най-известните. Тамоксифенът може да се използва за лечение както на пременопаузални, така и на постменопаузални жени. През началото на 2000 година инхибиторите на ароматазата:
- Аримидекс (анастрозол)
- Аромазин (екземестан)
- Фемара (летрозол)


се оказаха по-ефективни в намаляването на риска от рецидив при жени след менопауза и се използват по-често от тамоксифена. Те обикновено не се използват за намаляване на риска от рецидив при жени преди менопауза.


В по-голямата част от случаите жените приемат хормоналната терапия за 5 до 10 години след операция за рак на гърдата.


Въпреки това, тамоксифенът, и инхибиторите на ароматазата могат да предизвикат нежелани лекарствени реакции. Тамоксифенът може да предизвика горещи вълни и да увеличи риска от тромбози при дългосрочен прием. Инхибиторите на ароматазата могат да причинят болки в мускулите и ставите. По-редки, но по-тежки странични ефекти на инхибиторите на ароматазата са проблеми със сърцето, остеопороза и фрактури. Ендометриалният рак е по-рядък, но страничен ефект на тамоксифена при дългосрочен прием.


Други изследвания показват, че около 25% от жените, на които се предписва хормонална терапия за намаляване на риска от рецидив след операция за рак на гърдата, или не започват да приемат медикамента, или спират да го приемат рано, в много случаи поради странични ефекти.


Може ли по-ниска доза тамоксифен да намали ефективно риска от инвазивно заболяване?
Тъй като много жени прекъсват приема на тамоксифен рано, онкомамолозите се запитват дали по-ниска доза тамоксифен може да намали риска от инвазивен рак на гърдата и да причини по-малко или по-леки странични ефекти.


В едно италианско проучване, наречено TAM-01, изследователите разпределили 500 жени, диагностицирани с DCIS, ADH или LCIS, на две терапевтични схеми след операция (и лъчелечение, ако е било необходимо):
- 253 жени са приемали 5 мг тамоксифен веднъж на ден за 3 години.
- 247 жени са приемали плацебо веднъж на ден за 3 години; плацебото е било подобно на тамоксифеновата таблетка, но не съдържла медикамент.


Половината от жените са проследявани повече от 5 години, а другата половината са наблюдавани на по-кратки периоди от време.
Резултатите показали, че ниската доза тамоксифен е помогнала да се намали риска от инвазивен рак на гърдата.


"Нашето фаза III проучване TAM-01 показва, че по-ниска доза тамоксифен - 5 мг на ден, приета за 3 години - намалява с 52% риска от рецидив при жени с интраепителен неоплазия на гърдата, тоест дуктален карцином ин ситу, лобуларен карцином ин ситу и атипична дуктална хиперплазия. Мисля, че това изследване променя практиката, защото показваме голям ефект, подобен на този, който беше видян със стандартната доза в предишни изпитания, но с много по-малки неблагоприятни странични ефекти", каза Андреа Де Ченси, М.Д., директор на Клиника по Медицинската Онкологична в Националния център Е.О. Оспедали Галлиера - С.К. Онкология Медика в Генуа, Италия.[9]


Може ли нискодозов тамоксифен да намали плътността на гърдата?
Първото проучване, което демонстрира ползата от нискодозов тамоксифен върху плътността на гърдата е изпитването KARISMA, което показа, че дози от 2.5 мг, 5 мг и 10 мг са еднакво ефективни както и стандартна доза от 20 мг за понижаване на плътността на гърдата с 18,5% за 6 месеца при жени преди менопауза със значително по-малко нежелани лекарствени реакции. Докато понижаването на плътността при жени след менопауза при доза 20 мг било само 4%, а при нискодозов тамоксифен (2.5-5мг) - незначително. [10,11]


- Намаляването на плътността на гърдата с тамоксифен е позитивен прогностичен маркер за подобряване на дългосрочната преживяемост.
- С понижаване на плътността се намалява и съдържанието на епителните клетки, и тъй като повечето карциноми на млечната жлеза произлизат от епителни тъкани, това означава, че може да се намали риска от рак на гърдата. Този ефект се проявява при понижаване на плътността с над 10% след прием на тамоксифен. (намаляване на риска от рак на гърдата с 63%) [14]
- За 6 месечен период нискодозовият тамоксифен може да понижи с 50% епителния Ки67 при жени преди менопауза.
- Наблюдава се понижаване на експресията на естрогенови рецептори при жени преди менопауза и повишаване на прогестеронови рецептори при жени след менопауза при прием на нискодозов тамоксифен. Това показва позитивното влияние при прием на тамоксифен върху понижаването на плътността при жени преди менопауза.
- Ендогенният прогестерон е свързан с по-висока плътност на гърдата при здрави жени без история за рак на гърдата. Това означава, че прогестеронът може да играе като регулатор в карциногенезата, превенцията и състава на гърдата.[10]

Нежелани лекарствени реакции (НЛР) от приема на тамоксифен при здрави жени преди/след менопауза в продължение на 6 месеца: [12]

- Вазомоторни – топли вълни, студена пот, нощни изпотявания
- Мускулоскелетни – мускулни крампи
- Гинекологични – вагинално течение, вагинален сърбеж
- Кожни – сърбеж
- Гастроинтестинални – диария

При жени преди менопауза се отбелязват следните НЛР: топли вълни, студена пот, нощни изпотявания, мускулни крампи, кожен обрив, чувство за нервност. Също така се наблюдава намаляване на напрежението и болките в гърдите, и намаляване на обиколката на талията.[12]
Резултатите от проучването KARISMA, при което се изследва влиянието на различни дози тамоксифен при здрави жени с цел намаляване на плътността на гърдата за период от 6 месеца, показа, че приемът на нискодозов тамоксифен (2.5-5мг) намалява с 34% страничните реакции при жени преди менопауза в сравнение с висока доза (10-20мг).[12]

- Хормонотерапия може да се препоръча при жени над 35 години, ако 5-годишният риск за рак на гърдата е поне 3% или 10-годишният риск над 5%.[8,9]

2. Хирургични стратегии за намаляване на риска от рак на гърдата при здрави жени
- Едностранно или двустранно премахване на млечната жлеза като част от вторична профилактика за намаляване на риска не се препоръчва при жени без установена мутация във високорискови гени или висок генетичен риск, тъй като не води до понижаване на смътността от рак на гърдата.[8]
- При здрави жени носители на BRCA1/2 мутация се препоръчва хирургично отстраняване на едната или и на двете маточни тръби заедно с яйчниците (салпинго-оофоректомия) – намалява честотата и смъртността от рак на яйчниците.[8]
- При здрави жени носители на BRCA1/2 мутация се препоръчва хирургично отстраняване на двете млечни жлези – намалява честотата на рак на гърдата и понижава смъртността при BRCA1 носители.[8]

  

Автор на статията:

Д-р Иван Инков, CCB, CAS, ESCO Graduate

Посланик на Европейско Училище по Онкология за България;

Специалист по Онкомамология (Улм, Германия) и Торакална Онкология (Цюрих, Швейцария)

 

Литература:

1. Globocan 2020. Incidence, Mortality and Prevalence by cancer site.
2. NCCN Guidelines Version 1.2023. Breast Cancer Screening and Diagnosis
3. NCCN Guidelines Version 1.2023. Breast Cancer Risk Reduction
4. Mann, R.M., Athanasiou, A., Baltzer, P.A.T. et al. Breast cancer screening in women with extremely dense breasts recommendations of the European Society of Breast Imaging (EUSOBI). Eur Radiol 32, 4036–4045 (2022).
5. European guidelines on breast cancer screening and diagnosis (ECIBC 2023)
6. AGO Recommendations for breast cancer: Early Detection and Diagnosis (AGO 2023)
7. https://densebreast-info.org/
8. AGO Recommendations for breast cancer: Breast Cancer Risk and Prevention (AGO 2023)
9. DeCensi A, Puntoni M, Guerrieri-Gonzaga A. et al. Randomized Placebo Controlled Trial of Low-Dose Tamoxifen to Prevent Local and Contralateral Recurrence in Breast Intraepithelial Neoplasia. Journal of Clinical Oncology 2019 37:19, 1629-1637
10. Gabrielson M, Hammarström M, Bäcklund M et al. Effects of tamoxifen on normal breast tissue histological composition: Results from a randomised six-arm placebo-controlled trial in healthy women. Int J Cancer. 2023 Jun 1;152(11):2362-2372. doi: 10.1002/ijc.34430. Epub 2023 Jan 22. PMID: 36637153.
11. Eriksson M, Eklund M, Borgquist S, et al. Low-dose tamoxifen for mammographic density reduction: a randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2021;39:1899-1908.
12. Hammarström, M., Gabrielson, M., Crippa, A. et al. Side effects of low-dose tamoxifen: results from a six-armed randomised controlled trial in healthy women. Br J Cancer 129, 61–71 (2023).
13. Li C, Fan Z, Lin X, et al. Parity and risk of developing breast cancer according to tumor subtype: A systematic review and metaanalysis. Cancer Epidemiol. 2021 Dec;75:102050.
14. Berg, Wendie A., and Jessica WT Leung. Diagnostic Imaging: Breast E-Book. Elsevier Health Sciences, 2019.
15. Qiu R, Zhong Y, Hu M et al. Breastfeeding and Reduced Risk of Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Comput Math Methods Med. 2022 Jan 28;2022:8500910.
16. Swerdlow AJ, Wright LB, Schoemaker MJ et al. Maternal breast cancer risk in relation to birthweight and gestation of her offspring. Breast Cancer Res. 2018 Oct 5;20(1):110.
17. Del Pup L, Peccatori FA, Levi-Setti PE et al. Risk of cancer after assisted reproduction: a review of the available evidences and guidance to fertility counselors.Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2018 Nov;22(22):8042-8059.
18. Ishihara BP, Farah D, Fonseca MCM, et al. The risk of developing breast, ovarian, and endometrial cancer in obese women submitted to bariatric surgery: a meta-analysis. Surg Obes Relat Dis. 2020 Oct;16(10):1596-1602. doi: 10.1016/j.soard.2020.06.008. Epub 2020 Jun 14. PMID: 32690459.
19. Iyengar NM, Manson JE, Chlebowski RT et al. Association of Body Fat and Risk of Breast Cancer in Postmenopausal Women with Normal Body Mass Index: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial and Observational Study JAMA Oncol. 2019 Feb 1;5(2):155-163
20. Kazemi A, Barati-Boldaji R, Soltani S, et al. Intake of Various Food Groups and Risk of Breast Cancer: A Systematic Review and DoseResponse Meta-Analysis of Prospective Studies. Adv Nutr. 2021 Jun 1;12(3):809-849
21. Schwingshackl L, Schwedhelm C, Galbete C et al. Adherence to Mediterranean Diet and Risk of Cancer: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2017 Sep 26;9(10). pii: E1063. doi: 10.3390/nu9101063.
22. Marc P. McRae. The Benefits of Dietary Fiber Intake on Reducing the Risk of Cancer: An Umbrella Review of Meta-analyses. Nutr J. 2018 Sep 21;17(1):87. doi: 10.1186/s12937-018-0394-2.
23. van den Brandt PA, Nieuwenhuis L. Tree nut, peanut, and peanut butter intake and risk of postmenopausal breast cancer: The Netherlands Cohort Study. Cancer Causes Control. 2018 Jan;29(1):63-75.
24. Poorolajal J, Heidarimoghis F, Karami M, et al. Factors for the Primary Prevention of Breast Cancer: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. J Res Health Sci. 2021; 21(3): e00520.
25. Boutas I, Kontogeorgi A, Dimitrakakis C, et al. Soy Isoflavones and breast cancer risk: A meta-analysis. In vivo 2022;36:556-562
26. Farvid MS, Barnett JB, Spence ND. Fruit and vegetable consumption and incident breast cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective studies.British Journal of Cancer (2021) 125:284–298;
27. Song D, Deng Y, Liu K et al. Vitamin D intake, blood vitamin D levels, and the risk of breast cancer: a dose-response meta-analysis of observational studies. Aging-us.com 2019: 11; 24: 12708 -12732
28. Wang S, Li X, Yang Y, et al. Does Coffee, tea and caffein consumption reduce the risk of incident breast cancer risk? A systematic review and meta-analysis. Public Health Nutriton 2021;24(8): 6377-6389
29. Jones ME, Schoemaker MJ, Wright LB, et al. Smoking and risk of breast cancer in the Generations Study cohort. Breast Cancer Res. 2017 Nov 22;19(1):118. doi: 10.1186/s13058-017-0908-4.
30. Anna Yermachenko, Volodymyr Dvornyk, "Nongenetic Determinants of Age at Menarche: A Systematic Review", BioMed Research International, vol. 2014, Article ID 371583, 14 pages, 2014.
31. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence. Lancet. 2019;394(10204):1159-1168
32. Baranska,A.Oral Contraceptive Use and Assessment of Breast Cancer Risk among Premenopausal Women via Molecular Characteristics: Systematic Review with Meta-Analysis. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 15363.
33. Peycheva D, Sullivan A, Hardy R, Bryson A, Conti G, Ploubidis G. Risk factors for natural menopause before the age of 45: evidence from two British population-based birth cohort studies. BMC Womens Health. 2022 Nov 8;22(1):438. doi: 10.1186/s12905-022-02021-4. PMID: 36348338; PMCID: PMC9644638.
34.https://densebreast-info.org/legislative-information/state-legislation-map/
35.Wendie A Berg, MD, PhD, Implementing the National Dense Breast Reporting Standard, Expanding Supplemental Screening Using Current Guidelines, and the Proposed Find It Early Act, Journal of Breast Imaging, 2023;
36.Dagistan, Emine et al. “Changes in the size of breast lesions during menstrual cycle observed by ultrasound: An initial study.” Biomedical Research-tokyo 28 (2017): 6551-6555.
37.Panigrahi G, Ambs S. How Comorbidities Shape Cancer Biology and Survival. Trends Cancer. 2021 Jun;7(6):488-495. doi: 10.1016/j.trecan.2020.12.010. Epub 2021 Jan 11. PMID: 33446449; PMCID: PMC8137526.
38. Jones JA, Hartman TJ, Klifa CS, Coffman DL, Mitchell DC, Vernarelli JA, Snetselaar LG, Van Horn L, Stevens VJ, Robson AM, Himes JH, Shepherd JA, Dorgan JF. Dietary energy density is positively associated with breast density among young women. J Acad Nutr Diet. 2015 Mar;115(3):353-359. doi: 10.1016/j.jand.2014.08.015. Epub 2014 Oct 7. PMID: 25300225; PMCID: PMC4344841.39. Jung, S., Goloubeva, O., Hylton, N. et al. Intake of dietary carbohydrates in early adulthood and adolescence and breast density among young women. Cancer Causes Control 29, 631–642 (2018).
40. Pastore, E.; Caini, S.; Bendinelli, B.; Palli, D.; Ermini, I.; de Bonfioli Cavalcabo’, N.; Assedi, M.; Ambrogetti, D.; Fontana, M.; Masala, G. Dietary Patterns, Dietary Interventions, and Mammographic Breast Density: A Systematic Literature Review. Nutrients 2022, 14, 5312.
41. Go, Y., Chung, M., & Park, Y. (2016). Dietary Patterns for Women With Triple-negative Breast Cancer and Dense Breasts. Nutrition and Cancer, 68(8), 1281–1288.

42. Sara P Lester, Aparna S Kaur, Suneela Vegunta, Association Between Lifestyle Changes, Mammographic Breast Density, and Breast Cancer, The Oncologist, Volume 27, Issue 7, July 2022, Pages 548–554,
43. Jessica Lindgren, Joanne Dorgan, Jennifer Savage-Williams, Donna Coffman, Terryl Hartman, "Diet across the Lifespan and the Association with Breast Density in Adulthood", International Journal of Breast Cancer, vol. 2013, Article ID 808317, 26 pages, 2013.

44. Boraka, Ö. (2024). Breast Cancer Prevention – lifestyle modifications or targeted interventions? [Doctoral Thesis (compilation), Department of Clinical Sciences, Lund]. Lund University, Faculty of Medicine.

Статия: 159; Ревизия 2.1.2024 

:
Ракът на млечната жлеза рядко може да бъде причина за масталгия. Болката в гърдата, асоциираща се с РМЖ е нециклична, едностранна и добре локализирана.
Мускулоскелетната болка почти винаги е едностранна (92 %) и се описва с напрежение върху специфичната област на гръдната стена. Болката ограничена до частична област често се описва като ...
Болките в гърдата са вторият по честота симптом, поради който жените търсят лекарска консултация.
Болката извън менструален цикъл се среща както при пременопаузални, така и при постменопаузални пациентки.
Болката по време на цикъл най-често се проявява по време на късната лутеална фаза на менструалния цикъл и се облекчава в самото му начало.
 • 1
 • 2
 • Болки в гърдата
 • Секреция от зърното
 • Кожни промени в областта на зърното и ареолата
:
  В тази статия ще получите информация относно: Видове фиброаденоми - симптоми, причини, рискови фактори Как се диагностицират фиброаденомите? Как се различава фиброаденом от рак на ...
Псевдоангиоматозната хиперплазия (PASH) е процес, който се характеризира с хормоно-зависими стромални промени на гърдата, причинени от пролиферация на миофибробласти, изглеждащи като съдови лезии ...
СЗО определя фиброаденома като „дискретен доброкачествен тумор, който се състои от съединителна тъкан и епителна пролиферация”.
 • 1
 • Доброкачествени тумори
 • Генетични заболявания
 • Аномалии в развитието и растежа на млечната жлеза
 • Възпалителни заболявания
 • Фиброкистозна мастопатия
:
 • Рискови фактори
 • Заболявания на гърдата при мъжа
 • Рак на гърдата
  В тази статия ще получите информация относно: - На каква възраст и в кой ден от цикъла трябва да посетите мамолог; - Рискови фактори за рак на гърдата; - Кои жени са със среден/висок ...
  Индикации за изследване на гени за предразположеност (мутация в BRCA1/ BRCA2)и медико-генетична консултация, приети от National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 1. Здрави жени от ...
Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честата форма на злокачествено заболяване и е водеща причина за смъртност сред жените, както в световен мащаб, така и в България. Оценката на риск за РМЖ се ...
Моделите за определяне на риска от рак на млечната жлеза (РМЖ) и рак на яйчниците (овариален карцином - ОК) са разработени, за да бъдат в полза на здравните специалисти при скрининг и ...
     Абсолютен риск   Пожизнен риск   Относителен риск   Абсолютният риск представлява вероятността един човек да бъде диагностициран с ...
    Относителен риск  Рисков фактор   >4.0 • Възраст (над 65 г. в сравнение с < 65) • Атипична дуктална или лобуларна хиперплазия, потвърдена с ...
Причини за рак на гърдата, злокачествен тумор на гърдата, за колко време се развива рак на гърдата, рак на гърдата симптоми възраст
 • 1
 • 2

znai-poveche

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500