Мамологичен център София, добър мамолог София, биопсия на гърдата, добър мамолог София младост, ранна диагностика за рак на гърдата, ехография на млечна жлеза София

Breast Unit – мултидисциплинарен подход за диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза

Ракът на млечната жлеза е признат като международен приоритет в областта на здравеопазването. Понастоящем, в световен мащаб, той е най-често срещаната причина за карцином при жените, с демографски тенденции, показващи непрекъснато нарастване на заболеваемостта.  Прочети още

Оценка на риска от рак на млечната жлеза

rak-na-gurdata-bulgaria-2020

Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честата форма на злокачествено заболяване и е водеща причина за смъртност сред жените, както в световен мащаб, така и в България.

Оценката на риск за РМЖ се прави с цел да се идентифицират жени с повишен риск сред общата популация, чийто риск се приема за среден.

Рискът за РМЖ варира между различните популации и за Европейските жени той е 1:11, което означава, че една от единадесет жени в EU-27 може да се разболее от РМЖ преди 74-годишна възраст. За България популационният риск е 6.52. [1,5]

Според последната статистика на СЗО честотата на новите случаи към 2020 г. (мъже+жени) за България е 11.1% - 4061 случая (3-то място по честота след рак на бял дроб и простата).

Ракът на млечната жлеза при жените е на 1-во място по брой новодиагностицирани случаи (25.5%) и на 1-во място по смъртност - 1533 случая (18.5%).

Във възрастовата група 25-39 г. при жените ракът на гърдата е на първо място по новодиагностицирани случаи - 36.7% (с 2.4% увеличение спрямо 2018 г.) от всички злокачествени заболявания при тях; 40-54 г - 34.7%;  55-69 г. - 26.9%; 70-85г.+ е 19.6%.[1]

 

Рискови групи 

Жени, които имат риск, сходен с този на популацията, от която произхождат, се приема, че са с близък до популацията риск/среден риск

Средният риск включва жени със следните рискови фактори:

  • без лична история за РМЖ или жени, които не са били диагностицирани с високо-рискова лезия (атипична дуктална/лобуларна хиперплазия, лобуларен карцином ин ситу, папиларни лезии, склерозираща аденоза);
  • жени, които не са в повишен риск поради установена генетична мутация (BRCA1/2 мутации или наследствен синдром за РМЖ) и не са провели високо-дозово облъчване в областта на гръдния кош през детството; 
  • рискови фактори като ранно менархе, късна менопауза, прием на противозачатъчни или хормоно-заместителна терапия в менопауза, повишена мамографска плътност тип (C и D), или фамилна обремененост за РМЖ, са включени в категорията среден риск.[2]

Жени с пожизнен риск <15% и/или 5-годишен риск <1.66%, изчислени с предиктивни модели за оценка на риска от РМЖ, се счита, че са със среден риск. Тези, които имат пожизнен риск >15% до 20% и/или 5-годишен риск 1.67% - 2.49% са с междинен риск. [4]

Жени с пожизнен риск >20% и/или 5-годишен риск >2.5%, са с висок риск. Към тази група се включват тези с един или повече от следните рискови фактори:

  • лична история за РМЖ;
  • пациенти провеждали изследване с високо-дозово облъчване на гръдния кош между 10 и 30 годишна възраст (компютърна томография - КТ; позитронно-емисионна томография - ПЕТ; контрастна рентгенография на дебело черво)
  • жени с пожизнен риск > 20% въз основа на анамнеза за лобуларен карцином ин ситу, атипична дуктална/лобуларна хиперплазия;
  • родословно дърво, предполагащо или показващо генетична предиспозиция.[3]

 

Критерии за генетично тестуване за мутация в BRCA1/BRCA2 гени

Идентифицирането на пациенти с повишен риск дава възможност да се приложат специфични мерки за намаляване на риска (промени в начина на живот, приложение на риск-редуцираща терапия (химиопревенция) или хирургични методи), както и дейности за възможно най-ранно откриване на симптоми за карцином (скрининг и клиничен преглед през по-кратки интервали).

 

Тест за определяне на риска от развитие на рак на млечната жлеза и рак на яйчниците в следващите 5, 10 г., и пожизнен риск до 85 годишна възраст. Генетичен скрининг. Оценка на вероятност от носителство на мутация в BRCA1/2 гени. 

 

 

Информацията е редактирана от: Д-р Иван Инков

 

 

1. World Health Organization. Global Health Observatory. Geneva: World Health Organization; 2021.who.int/gho/database/ en/. 

2. Qaseem A., Lin JS, Mustafa RA, Horwitch CA, et al. Screening for Breast Cancer in Average-Risk Women: A Guidance Statement From the American College of Physicians 2019

3. NCCN Guidelines. Breast Cancer Screening and Diagnosis 2020.

4. McClintock, A.H., Golob, A.L. & Laya, M.B., 2020. Breast Cancer Risk Assessment. Mayo Clinic Proceedings, 95(6), pp.1268–1275.

5. Europa Donna 2021. https://www.europadonna.org/breast-cancer-facs/

 

kniga454                     zabolqvaniqnaml                    zab muje

 

 

 

Онлайн тест за определяне на риска от развитие на рак на млечната жлеза.

kakuv-e-risk-gurda

BCN

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500