Разлика между киста и рак на гърдата

Разлика-между-киста-рак-на-гърдата 

 

В тази статия ще получите информация относно:

 • От какво се появява киста на гърдата?
 • Видове кисти и техният риск от рак на гърдата
 • Какво е терминална дуктуло-лобуларна единица?
 • Кога се отстранява киста на гърдата?
 • Разлика между киста и рак на гърдата
 • Ехографски критерии и белези на доброкачественост и злокачественост при кистите на млечната жлеза
 • Оценка по BI-RADS и различни диагностични и терапевтични подходи при установени кисти на гърдата

 

Информацията от статията не одобрява никакви лечения или лекарства като безопасни, ефективни или одобрени за лечение на конкретен пациент. Статията е базирана на съвременни препоръки и проучвания с доказана клинична полза!

 

Какво представляват кистите на гърдите?

Кистите на млечната жлеза са образувания с кръгла или елипсовидна форма, които съдържат течност. Те се получават в резултат на натрупване на течност в терминалната дуктуло-лобуларна единица (ТДЛЕ) поради разтягане или запушване на млечен канал.[1]


Какво е терминална дуктуло-лобуларна единица?

ТДЛЕ е основна функционална единица на гърдата и от нея произлизат по-голямата част от доброкачествените и злокачествените тумори.

tdlu

Млечната жлеза се състои от паренхим (жлезна тъкан) и строма (колагенова съединителна тъкан, мастна тъкан, нерви, кръвоносни и лимфни съдове). Паренхимът се състои от 15-20 дяла (лоба) с различен брой млечни канали и делчета (лобули). Всеки дял е съставен от 20-40 крайни (терминални) разклонения наречени лобули, всеки, от които е изграден от ацини, произвеждащи мляко и малки каналчета (дуктули), вливащи се в един терминален канал, последван от сегментни каналчета, а след това и в общи, които завършват с 10-15 отвора на зърното. Лобулът със своите вътре- и извънлобуларни каналчета образуват терминалната дуктуло-лобуларна единица.[2]

Лобулите са 4 типа:

- тип 1 и 2 са незрели и се срещат при нераждали жени, по време на бременност до 32-ра г.с., тип 1 се появява и при жени в менопауза вследствие на процеса на обратно развитие на гърдата. Те имат по-висок риск за рак на гърдата.

- тип 3 и 4 са зрели лобули след 32 гестационна седмица. Тип 3 се сещат в 5-10% при нераждали жени. Тe се характеризират с минимален риск за рак на гърдата. [3]


Активно делене на клетки (пролиферация) е установено в ТДЛЕ (66%), лобули от тип 1 (22%), тип 2 (4%) и тип 3 (1%). Лобули от тип 4 са открити при кърмещи жени и не са свързани с пролиферативни промени. Нивата на пролиферация през различните периоди от живота на жената определят до голяма степен риска от заболявания на гърдата. По време на кърмене и менопауза настъпва процес на обратно развитие (инволуция) в ТДЛЕ.[3] Фактори, които могат да забавят този процес и потенциално да повишат риска от рак на гърдата са раждаемост - играе двойна роля (повишава риска в първите 10 години след раждането за базалоиден тип карцином (ТНГК), но се проявява като протективен фактор в менопауза за хормонопозитивен рак на гърдата); фамилна история за рак на гърдата; ранна първа менструация (<12 години) и прием на хормоно-заместителна терапия за менопауза. [22]

Рискови фактори за рак на гърдата - скрининг и превенция  

Лобулите имат различна степен на делене на клетки в зависимост от фазите на менструалния цикъл:

- седмица 1 = 100%,

- седмица 2 = 82%,

- седмица 3 = 106%,

- седмица 4 = 318%.

Тези данни показват хормоналните промени, които могат да влияят на млечната жлеза по време на менструация, а също така и обясняват защо именно първата фаза на менструалния цикъл (фоликуларна) е най-подходящото време за провеждане на мамологичен преглед (5-12 ден), тъй като нивата на хормоните са най-ниски.[21] 

Промените в нивата на естроген и прогестерон по време на менструалния цикъл могат да влияят на млечната жлеза и да предизвикат образуването на кисти, а също така, ако една жена, която има кисти посети мамолог към края на лутеалната фаза - 21-28 ден, те могат да изглеждат по-големи по размер. 

Естрогените и прогестогените действат чрез и с прото-онкогени и растежни фактори, за да повлияят на пролиферацията на клетките на гърдата и причините за рака на гърдата. Естрогенът причинява делене на интралобуларните дуктални клетки, а прогестеронът повишава деленето на лобуларните клетки на ТДЛЕ в лутеалната фаза.[21]

menstruacia

Влиянието на хормоналните промени по време на менструация, ролята на клетъчната пролиферация и намаляване на степента на обратно развитие на ТДЛЕ са едни от основните фактори за развитие на кисти и рак на гърдата. 

Кои доброкачествени заболявания са с повишен риск за рак на гърдата?

Доброкачествените заболявания на гърдата се разделят на непролиферативни и пролиферативни с или без атипия. С терминът атипия се означават аномалии в клетъчната структура и функция, които са свързани с повишен риск от развитие на злокачествени заболявания.

Непролиферативни заболявания на гърдата – обикновени кисти, галактоцеле, папиларни апокринни промени, обикновена хиперплазия.

Пролиферативни заболявания на гърдата без атипия – обикновена дуктална хиперплазия, интрадуктален папилом, папиломатоза, склерозираща аденоза, аденоми, фиброаденоми, псевдоангиоматозна стромална хиперплазия.

Пролиферативни заболявания на гърдата с атипия (с повишен риск за рак на гърдата) – атипична дуктална хиперплазия, атипична лобуларна хиперплазия, лобуларен карцином ин ситу.[4]

Видове кисти на млечната жлеза:

Кистите на млечната жлеза са често срещани образувания при жени между 35 – 50 години. Те се разделят на обикновени, усложнени (възпалени) и комплексни кисти въз основа на ехографски характеристики.

1. Обикновени кисти – добре ограничени образувания със силно задно акустично усилване (бял сигнал под кистата), без вътрешно ехо и твърди образувания в нея (сиви зони в кистата). Кисти с тънки прегради с дебелина под 0,5 мм, без наличие на съдов сигнал на доплер, се определят като обикновени кисти.[5]

obiknovena-kista-na-gurdata

Групираните микрокисти и кистите с тънки прегради са подгрупи на обикновените кисти. Локализирани са в лобуларната част на ТДЛЕ. Те представляват клъстер от обикновени кисти, всяка от които е по-малка от 2 до 3 мм, без отделни твърди компоненти. [5,6]

klusterni-mikrokisti

 

2. Усложнени (възпалена киста на гърдата) – ограничени образувания с овална или кръгла форма, с незабележима стена и задно ехоусилване (може да липсва при кисти <5мм), с подвижни вътрешни частици около течността, без данни за съдов сигнал на доплер в кистата. Локализирани са в ТДЛЕ. Срещат се между 40-50 години. Риск за рак на гърдата - 0.3%.[5]

vuzpalena-kista

Изображенията показват различни видове усложнени кисти. Снимка 1 (горе вляво) - показва малки холестеролови кристали във вътрешността на кистата със силно задно усилване (бял сигнал под формацията), овална форма и тънка стена <0.5мм. Снимка 2 (горе вдясно) - изобразява задебеляване на вътрешната стена с промяна на течността, със задно усилване. Снимка 3 (долу вляво) - усложнена киста с подвижни вътрешни частици с тънка стена. Снимка 4 (долу вдясно) - демонстрира се повишен съдов сигнал около кистата, данните от тънко-игленна аспирационна биопсия потвърждават абсцес.  

 

3. Комплексни кисти - Те се определят чрез ултразвукови критерии като образувания с дебели стени и/или прегради, по-големи от 0,5 мм, с наличие на течни и твърди компоненти, със слабо задно усилване. Могат да имат съдов сигнал на доплер в кистата.[5]

kompleksna-kista

Изображенията показват различни видове комплексни кистозни образувания. Снимка 1 (горе вляво) - показва дебелостенно киста с наличие на твърда компонента във вътрешността й. От препоръчаната дебелоигленна биопсия (кор биопсия) и последващото й отстраняване резултати показват папиларен карцином с микроинвазия. Снимка 2 (горе вдясно) - изобразява наличие на образувание във вътрешността на кистата. Диагноза - апокринна метаплазия (пролиферативно доброкачествено заболяване). Снимка 3 (долу вляво) - комплексна киста с наличие на твърди компоненти (сивите зони във вътрешността на кистата). Диагноза - фиброкистозни промени. Снимка 4 (долу вдясно) - демонстрира се повишен съдов сигнал в образуванието, данните от хистологията показват умерено диференциран g2 инвазивен дуктален карцином (тройно негативен рак на гърдата).  

Различават ли се симптомите на кистите от тези на карцинома на гърдата? 

1. Кисти на млечната жлеза:

 • Често предизвикват болка или дискомфорт в гърдите, особено ако се развиват бързо или станат големи.
 • Обикновено са меки и подвижни при палпация (докосване).
 • Могат да се появят в едната или и двете гърди.
 • Обикновено имат окръгла или елипсовидна форма.
 • Увеличават се и намаляват в размер по време на менструалния цикъл.
 • При пункция може да се евакуира бистра течност, което често потвърждава, че става въпрос за киста.

2. Карцином на гърдата:

 • Обикновено не причиняват болка, особено в ранните стадии.
 • Могат да предизвикват появата на безболезнени уплътнения, бучки или втвърдени зони в гърдата.
 • Не изчезват или намаляват в размер по време на менструалния цикъл.
 • Рисковите фактори за рак на гърдата включват възраст, семейна история на рак на гърдата, генетични фактори, хормонални фактори и други.


Категории BI-RADS:[7]

BI-RADS оценките се използват като препоръка при вземането на клинични решения и необходимостта от биопсия:
BI-RADS 0 = Непълна – Нуждаете се от допълнителна оценка на изображения и/или предишни ехографии или мамографии за сравнение
BI-RADS 1 = Нормална
BI-RADS 2 = Доброкачествена
BI-RADS 3 = Вероятно доброкачествена (от 0 до под 2% вероятност за злокачественост)
BI-RADS 4A = Слабо подозрение, с 2 до 10% вероятност за злокачественост
BI-RADS 4B = Умерено подозрение, над 10 до 50% вероятност за злокачественост
BI-RADS 4C = Силно подозрение, над 50 до 95% вероятност за злокачественост
BI-RADS 5 = Много голяма вероятност за злокачественост над 95%
BI-RADS 6 = Злокачествено заболяване, доказано чрез биопсия

Обикновени, групирани и повечето усложнени (възпалени) кисти са BI-RADS 2 (доброкачествени) и при тях не е оправдано извършването на биопсия.

Понякога усложнените кисти могат да бъдат определени като вероятно доброкачествени (BI-RADS 3), което изисква проследяване през 6 месечен период.

Комплексните кисти трябва да бъдат поставени в категории BI-RADS 4 или 5. При тях се препоръчва биопсия.

Риск от злокачественост
Няма повишен риск за рак на гърдата при образувания определени като обикновени кисти. [8,9]

При усложнените кисти рискът е под 1%. [5,8,9]

Въпреки това, рискът от злокачествено заболяване при комплексна киста варира от под 1% до 23%. Широкият диапазон от злокачествени находки може да се дължи отчасти на техническата точност на ултразвука за разграничаване на твърди от течни компоненти на образуванията на гърдата, качество на апаратурата, и интерпретацията на ултразвуковите находки (опит на мамолога).[8,10,11,12]

Ултразвуковите характеристики, които увеличават вероятността от злокачествено заболяване в комплексната киста на гърдата са: удебелени стени на кистата, дебели прегради, смесени кистозни/твърди компоненти, лобули, хиперехогенност, повишен съдов сигнал в кистата. Наличието на два или повече ултразвукови критерия се свързва с 10- до 14-пъти увеличение на риска от рак на гърдата.[11,13]

Разлика между киста и фиброаденом 

 

Други образни методи за диагностика на кисти:

Мамография – тя обикновено изобразява големи кисти или група от малки кисти като образувание или уплътнение, което има добре определени и частично затъмнени граници. Малките микрокисти обикновено не се визуализират на мамография.

ЯМР - Магнитно-резонансната томография изобразява кистата като кръгла или овална, ясно определена формация. По подобен начин се изобразяват и групираните кисти. Подозрителните кистозни лезии, открити случайно при ЯМР на гърдата, трябва да предизвикат допълнителна оценка с ултразвук.

Как се лекуват кистите на млечната жлеза

След като дадено образувание на гърдата бъде определено като киста чрез ултразвук, по-нататъшното диагностично поведение зависи от клиничното представяне на пациента (симптоми за болка, дискомфорт, напрежение и др.), характеристика на образа и оценка по BI-RADS.

1. Обикновени кисти и групирани микрокисти не изискват биопсия. Те се считат за доброкачествени (BI-RADS 2)[14-16]

При наличие на възпаление може да се извърши пункция на кистата на гърдата или тънко-игленна аспирационна биопсия (ТАБ) под ехографски контрол.[17] Ако аспирираната течност е мътна или гноевидна (гнойна киста на гърдата), тя трябва да бъде изпратена за микробиологично изследване, но не и за цитология, тъй като течността от кистата почти винаги съдържа атипични клетки. Ако в течността има наличие на кръв се препоръчва да бъде изпратена както за микробиология, така и за цитология.

Ако аспирираната течност е евакуирана напълно е желателно да се проследи кистата в период от 4 до 6 седмици. Ако тя се е напълнила отново се препоръчва биопсия или операция на киста на гърдата.[20]

Ако аспирираната течност не се евакуира напълно, и има наличие на твърда компонента се препоръва извършване на кор биопсия (дебело-игленна) с цел вземане на тъканен материал за хистология.

2. Усложнена киста – повечето кисти се оценяват като BI-RADS 2/3 и могат да изискват клиничен преглед през по-кратък интервал. (6 месеца)[5]

Ако на следващия контролен преглед има увеличаване на размера на кистата и наличие на твърда компонента се препоръва извършване на кор биопсия. [19]

Ако усложнената киста създава напрежение и дискомфорт на пациента се препоръчва извършване на тънко-игленна биопсия (ТАБ).

Ако пациентът има повишен риск от развитие на рак на гърдата (>1.7% - 5-годишен риск или над 20% остатъчен риск) и при прегледа е установена усложнена киста се препоръчва ТАБ. [19]

Рискови фактори за рак на гърдата и оценка на риска

Ако аспирираната киста не се евакуира напълно, поради наличие на твърда компонента под кистата се препоръва мамография и евентуално кор биопсия.[19]

3. Комплексна киста – поведението при нея е кор биопсия под ехографски контрол. ТАБ не се препоръва, тъй като трябва да се вземе проба от твърдата компонента и други плътни участъци, а не само течност от кистата. Вземат се 3 до 4 биопсични проби. След завършване на биопсията се препоръва поставяне на метален клипс в мястото на биопсията, който служи за бъдещо проследяване или хирургично отстраняване.

Ако кор биопсията не може да се извърши поради позиция на кистата или техническа трудност се препоръчва хирургична биопсия с локализираща игла.[18, 19]

 

Обобщение:

1. Кистите на млечната жлеза са образувания изпълнени с течност. Те произлизат от терминалната дуктуло-лобуларна единица (ТДЛЕ), откъдето се развиват и злокачествените заболявания на гърдата.

2. Кистите и злокачествените образувания на гърдата се получават под действие на хормонално-обусловени и генетични промени:

- Физиологично има различна степен на делене на клетки (пролиферация) в лобулите по време на фазите на менструалния цикъл с повишаване на естрогените в края на лутеалната фаза т.е. това означава, че кистите се развиват вследствие на нормални хормонални влияния през различни етапи от живота на жените.

- Роля на спиране или забавяне на процеса на обратно развитие (инволюция) в ТДЛЕ по време на менопауза и лактация може да окаже влияние (фактори като ранна възраст на първа менструация - <12 години; прием на хормоно-заместителна терапия в менопауза; факторът раждаемост има двойна роля - може да повиши риска в първите 10 години след раждането, но също така се е превентивен фактор в менопауза); нераждалите жени имат по-висок риск за рак на гърдата в менопауза (лобули от тип 1).

3. Кистите са 3 вида според ултравуковите си характеристики: обикновени кисти - не повишават риска от рак на гърдата; усложнени кисти - 0.3% риск и комплексни кисти - 1 до 23% риск от злокачественост.

4. Ако във вътрешността на изображението, което се подозира за киста има наличие на съдов сигнал на доплер, това изключва диагнозата киста.

5. Повечето кисти в гърдата по време на репродуктивния живот на жената са обикновени кисти и регресират спонтанно в периода на менопауза. Под действие на различни наследствени и хормонални промени (фамилна история за рак на гърдата, прием на хормоно-заместителна терапия за менопауза, орални контрацептиви, лоши хранителни навици и др. рискови фактори) могат да настъпят промени на клетъчно ниво, особено при раждали жени, те могат да доведат до забавяне на процеса на обратно развитие в терминалната дуктуло-лобуларна единица и да повишат риска от развитие на възпалени и комплексни кисти. Последните са с повишен риск за рак на гърдата. 

6. Нераждалите жени са с повишен риск за развитие на доброкачествени и злокачествени заболявания на гърдата. При тях са установени лобули от тип 1 (50-60%), тип 2 (30-35%), тип 3 (5-10%). Също така по време на бременността нивата на естроген и прогестерон се увеличават, но след раждането и по време на кърменето те се намаляват. Този временен намален хормонален статус по време на кърменето може да допринесе за защита срещу развитието на рак на гърдата. Нераждалите жени нямат този периодичен спад в хормоните и могат да бъдат изложени на по-големи количества естроген за по-дълъг период.  

7. Не съществува препоръка за операция на киста по спешност. Може да се препоръча биопсия спрямо вида на кистата и оценката на риска от рак на гърдата. 

8. Мамологичният преглед трябва да бъде проведен през първата фаза на менструлния цикъл (фоликуларна - 5-12 ден), поради съществуващия риск от фалшиво-положителни или негативни резултати вследствие на естествено повишените хормони и увеличаване на плътността на гърдата по време на лутеалната фаза. Тези нормални циклични промени могат да затруднят образа или да направят изображенията по-големи, и да се препоръча ненужна биопсия, или операция.

9. По време на прегледа или след него е желателно да се извърши оценка на риска от рак на гърдата. Ако рискът е повишен може да се обсъдят с пациента възможностите за неговото понижаване и превенция.    

 

Ако Ви е поставена диагноза киста, и имате въпроси, може да запишете час за преглед, или онлайн консултация. Мамологичният преглед се състои от детайлна оценка на риска, ехография и oтговор на всеки въпрос свързан с прегледа. 

 

Автор на статията:

Д-р Иван Инков, CCB, CAS, ESCO Graduate

Посланик на Европейско Училище по Онкология за България;

Специалист по Онкомамология (Улм, Германия) и Торакална Онкология (Цюрих, Швейцария)

 

Литература:

1. Courtillot C, Plu-Bureau G, Binart N, et al. Benign breast diseases. J Mammary Gland Biol Neoplasia 2005; 10:325.

2. Koufoudakis D. Basic anatomy of the breast and axilla. IBUS Breast Imaging School 2018

3. Patsalides A. Breast development. Mediterranean Mobile University of Mastology 2018

4. Sabel MS. Overview of benign breast diseases. UpToDate 2023

5. Berg, Wendie A., and Jessica WT Leung. Diagnostic Imaging: Breast E-Book. Elsevier Health Sciences, 2019.

6. Goldbach AR, Tuite CM, Ross E. Clustered Microcysts at Breast US: Outcomes and Updates for Appropriate Management Recommendations. Radiology 2020; 295:44.

7. https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems/Bi-Rads

8. Berg WA, Campassi CI, Ioffe OB. Cystic lesions of the breast: sonographic-pathologic correlation. Radiology 2003; 227:183.

9. Daly CP, Bailey JE, Klein KA, Helvie MA. Complicated breast cysts on sonography: is aspiration necessary to exclude malignancy? Acad Radiol 2008; 15:610.

10. Dixon JM, McDonald C, Elton RA, Miller WR. Risk of breast cancer in women with palpable breast cysts: a prospective study. Edinburgh Breast Group. Lancet 1999; 353:1742.

11. Tea MK, Grimm C, Heinz-Peer G, et al. The predictive value of suspicious sonographic characteristics in atypical cyst-like breast lesions. Breast 2011; 20:165.

12. Houssami N, Irwig L, Ung O. Review of complex breast cysts: implications for cancer detection and clinical practice. ANZ J Surg 2005; 75:1080.

13. Tea MK, Grimm C, Fink-Retter A, et al. The validity of complex breast cysts after surgery. Am J Surg 2009; 197:199.

14. Guray M, Sahin AA. Benign breast diseases: classification, diagnosis, and management. Oncologist 2006; 11:435.

15. O'Malley FP, Bane AL. The spectrum of apocrine lesions of the breast. Adv Anat Pathol 2004; 11:1.

16. Rao R, Ludwig K, Bailey L, et al. Select Choices in Benign Breast Disease: An Initiative of the American Society of Breast Surgeons for the American Board of Internal Medicine Choosing Wisely® Campaign. Ann Surg Oncol 2018; 25:2795.

17. Reynolds HE, Dershaw DD. Fine-needle aspiration and cyst aspiration. In: Imaging-Guided Interventional Breast Techniques, Dershaw DD (Ed), Springer, New York 2003. p.145.

18. Hsu HH, Yu JC, Lee HS, et al. Complex cystic lesions of the breast on ultrasonography: feature analysis and BI-RADS assessment. Eur J Radiol 2011; 79:73.

19. NCCN Guidelines Version 1.2023. Breast Cancer Screening and Diagnosis

20. Casaubon JT, Tomlinson-Hansen S, Regan JP. Fine Needle Aspiration of Breast Masses. [Updated 2023 Jul 23]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470268/

21. Pike MC, Spicer DV, Dahmoush L, Press MF. Estrogens, progestogens, normal breast cell proliferation, and breast cancer risk. Epidemiol Rev. 1993;15(1):17-35. doi: 10.1093/oxfordjournals.epirev.a036102. PMID: 8405201.

22. Figueroa JD, Pfeiffer RM, Patel DA, Linville L, Brinton LA, Gierach GL, Yang XR, Papathomas D, Visscher D, Mies C, Degnim AC, Anderson WF, Hewitt S, Khodr ZG, Clare SE, Storniolo AM, Sherman ME. Terminal duct lobular unit involution of the normal breast: implications for breast cancer etiology. J Natl Cancer Inst. 2014 Oct 1;106(10):dju286. doi: 10.1093/jnci/dju286. PMID: 25274491; PMCID: PMC4200067.

 

:
Ракът на млечната жлеза рядко може да бъде причина за масталгия. Болката в гърдата, асоциираща се с РМЖ е нециклична, едностранна и добре локализирана.
Мускулоскелетната болка почти винаги е едностранна (92 %) и се описва с напрежение върху специфичната област на гръдната стена. Болката ограничена до частична област често се описва като ...
Болките в гърдата са вторият по честота симптом, поради който жените търсят лекарска консултация.
Болката извън менструален цикъл се среща както при пременопаузални, така и при постменопаузални пациентки.
Болката по време на цикъл най-често се проявява по време на късната лутеална фаза на менструалния цикъл и се облекчава в самото му начало.
 • 1
 • 2
 • Болки в гърдата
 • Секреция от зърното
 • Кожни промени в областта на зърното и ареолата
:
  В тази статия ще получите информация относно: Видове фиброаденоми - симптоми, причини, рискови фактори Как се диагностицират фиброаденомите? Как се различава фиброаденом от рак на ...
Псевдоангиоматозната хиперплазия (PASH) е процес, който се характеризира с хормоно-зависими стромални промени на гърдата, причинени от пролиферация на миофибробласти, изглеждащи като съдови лезии ...
СЗО определя фиброаденома като „дискретен доброкачествен тумор, който се състои от съединителна тъкан и епителна пролиферация”.
 • 1
 • Доброкачествени тумори
 • Генетични заболявания
 • Аномалии в развитието и растежа на млечната жлеза
 • Възпалителни заболявания
 • Фиброкистозна мастопатия
:
 • Рискови фактори
 • Заболявания на гърдата при мъжа
 • Рак на гърдата
  В тази статия ще получите информация относно: - На каква възраст и в кой ден от цикъла трябва да посетите мамолог; - Рискови фактори за рак на гърдата; - Кои жени са със среден/висок ...
  Индикации за изследване на гени за предразположеност (мутация в BRCA1/ BRCA2)и медико-генетична консултация, приети от National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 1. Здрави жени от ...
Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честата форма на злокачествено заболяване и е водеща причина за смъртност сред жените, както в световен мащаб, така и в България. Оценката на риск за РМЖ се ...
Моделите за определяне на риска от рак на млечната жлеза (РМЖ) и рак на яйчниците (овариален карцином - ОК) са разработени, за да бъдат в полза на здравните специалисти при скрининг и ...
     Абсолютен риск   Пожизнен риск   Относителен риск   Абсолютният риск представлява вероятността един човек да бъде диагностициран с ...
    Относителен риск  Рисков фактор   >4.0 • Възраст (над 65 г. в сравнение с < 65) • Атипична дуктална или лобуларна хиперплазия, потвърдена с ...
Причини за рак на гърдата, злокачествен тумор на гърдата, за колко време се развива рак на гърдата, рак на гърдата симптоми възраст
 • 1
 • 2

mapБул.Свети Наум 51, 1164, София, България

mapТел: 0883427500